Ekonomia - Specjalność Rachunkowość Menadżerska - Studia II Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Mazovia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjalność Rachunkowość Menadżerska - Studia II Stopnia - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia magisterskie z zakresu „rachunkowości menadżerskiej” przeznaczone są dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacją.

  Cel kształcenia:

  Celem kształcenia jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy dotyczącej podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej wykorzystywanych przy podejmowaniu krótko- i długookresowych decyzji w oparciu o dane dostarczone przez dział księgowości.

  Studia z zakresu „rachunkowości menadżerskiej” koncentrują się wokół:
  • zagadnień z zakresu pomiaru kosztów i przychodów
  • oceny efektywności inwestycji
  • planowania, budżetowania oraz oceny i kontroli wykonania budżetu.

  Absolwent specjalności „rachunkowość menadżerska” pozna:
  • systemy rachunku kosztów
  • zagadnienia z zakresu monitoringu i audytu finansowego
  • zasady budżetowania przychodów i kosztów
  • zagadnienia związane z controllingiem, rewizją finansowa i kontrolą skarbową
  • standardy sprawozdawczości finansowej
  • kwestie związane analizą sprawozdań i zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa.

  Absolwenci tej specjalności będą potrafili podejmować decyzje w oparciu o wyniki analiz, wykonywać kalkulacje, przewidywać ryzyko finansowe, także w warunkach nietypowych.

  Perspektywy zawodowe:
  Absolwenci tej specjalności otrzymają wiedzę niezbędną w zawodzie menadżera finansowego.
  Umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwolą na uzyskanie pracy kierownika działów księgowych i finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, ubezpieczeniowych, instytucji publicznych, administracji publicznej i samorządowej. Absolwenci specjalności rachunkowość menadżerska mogą także związać swoja karierę zawodową z działami controllingu i nadzoru właścicielskiego oraz doradztwem finansowym.
  Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli również na wykorzystanie jej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku ekonomia zdobędzie wiedzę, umiejętności zawodowe, kwalifikacje informatyczne, postawę etyczną i społeczną oraz łatwość znalezienia własnego miejsca na rynku pracy.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
  1. Wnioskowanie statystyczne
  2. Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
  3. Ekonomia menadżerska
  4. Makroekonomia
  5. Prawo gospodarcze
  6. Historia myśli ekonomicznej

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
  1. Ekonomia matematyczna
  2. Rynek kapitałowy i finansowy
  3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  4. Ekonomia międzynarodowa
  5. Przedsiębiorczość
  6. Finanse Unii Europejskiej
  7. Europejska integracja monetarna
  8. Europejski rynek pracy

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
  1. Controlling strategiczny i operacyjny
  2. Systemy rachunku kosztów
  3. Monitoring finansowy
  4. Audyt finansowy
  5. Budżetowanie przychodów i kosztów
  6. Wykład fakultatywny I
  7. Wykład fakultatywny II
  8. Seminarium magisterskie

Inne informacje związane z rachunkowość zarządcza

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |