Home > Podyplomowe > Rachunkowość Zarządcza > Warszawa > Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP - Warszawa - Mazowieckie

Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Zmiany, jakie dokonały się w polskiej gospodarce w ostatnich latach wymagają od księgowych wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych oraz podatków i kontroli w państwowych oraz samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej.Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  I Finanse publiczne
  1 Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych
  2 Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych

  II Zarządzanie finansami publicznymi
  1 Źródła pochodzenia finansów publicznych
  2 Zasady wydatkowania środków publicznych
  3 Zasady tworzenia budżetu
  4 Budżet zadaniowy
  5 Wykorzystanie rynkowych instrumentów finansowych w zarządzaniu długiem publicznym, procedury ostrożnościowe i sanacyjne z tym związane
  6 Zachowanie dyscypliny w finansach publicznych

  III Rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych
  1 Rachunkowość wykonania budżetu i sprawozdawczość z wykonania budżetu
  2 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
  3 Sprawozdawczość budżetów jednostek sektora finansów publicznych
  4 Sprawozdawczość finansów jednostek sektora finansów publicznych
  5 Sprawozdanie skonsolidowane łączne i zbiorcze
  6 Analiza wiarygodności sprawozdań finansowych i budżetowych
  7 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

  IV Podatki i niepodatkowe należności budżetowe
  1 Pojęcie podatku, rodzaje podatków, ordynacja podatkowa, organy
  2 Strategia finansowa jednostek sektora finansów publicznych
  3 Strategia podatkowa w wykorzystaniu środków UE

  V Zarządzanie środkami UE
  1 Polityka regionalna Unii Europejską
  2 Rola polityki regionalnej w podnoszeniu atrakcyjności gospodarczo-społecznej jednostki samorządu terytorialnego
  3 Instrumenty realizacji polityki unijnej na lata 2007-2013
  4 System wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w okresie 2007-2013
  5 Przegląd struktury i celów Programów Operacyjnych w okresie programowania 2007-2013
  6 Obszary wsparcia, system wyboru i wdrażania projektów dla jednostek samorządu terytorialnego.

  VI Zamówienia publiczne

  VII Kontrola i audyt w gospodarowaniu środkami publicznymi
  1 Kontrola wewnętrzna:
  - system kontroli,
  - standardy kontroli finansowej,
  - procedury kontroli finansowej
  2 Kontrola zewnętrzna, rola i zadania instytucji kontrolnych /NIK, RIO,UKS/
  3 Audyt wewnętrzny:
  - pojęcie i rola audytu w organizacji,
  - standardy audytu wewnętrznego
  4 Audyt zewnętrzny

  VIII Narzędzia informatyczne w gospodarowaniu środkami publicznymi

  IX Egzamin

Inne informacje związane z Rachunkowość Zarządcza

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |