Home > Podyplomowe > Controlling Finansowy > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Audyt i kontrola wewnętrzna - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Audyt i kontrola wewnętrzna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Audyt i kontrola wewnętrzna - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Podstawowym celem niniejszych studiów jest przekazanie wiedzy i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji publicznej. Zadaniem nadrzędnym jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Niezależnie, uczestnicy studiów uzyskują pełne kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie funkcji kontrolerów wewnętrznych w innych podmiotach gospodarczych, poza sektorem finansów publicznych.
  Celem jest również przygotowanie do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów certyfikacyjnych. Uczestnicy studiów mają szansę pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego i kontroli finansowej, standardów audytu, w tym: standardów IIA oraz INTOSAI, zarządzania komórką audytu wewnętrznego i szacowania ryzyka organizacji i przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty:

  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  * kwestionariusz osobowy
  * kserokopia dowodu osobistego
  * 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm
  * deklaracja płatności
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów powinien samodzielnie poprowadzić komórkę audytu wewnętrznego. Powinien przygotować roczny plan audytu, zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci sprawozdania. Absolwent powinien także zauważyć zagrożenia związane z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych i wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń.
  Program

  - Audyt i kontrola wewnętrzna
  - Kontrola finansowa
  - Audyt systemów IT
  - Administracja publiczna
  - Procedura administracyjna i zarządzanie informacją
  - Kontrola zamówień publicznych
  - Fundusze strukturalne
  - Finanse publiczne
  - Rachunkowość jednostek gospodarczych
  - Elementy prawa pracy
  - Mikro-Makroekonomia
  - Elementy statystyki

Inne informacje związane z Controlling Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |