Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i przedsiębiorstwie - Warszawa - Mazowieckie - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem - I3997

Home>Podyplomowe>Controlling Finansowy>Zaoczne>Warszawa>Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i przedsiębiorstwie - Warszawa - Mazowieckie
 
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i przedsiębiorstwie - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i przedsiębiorstwie - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i przedsiębiorstwie - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla kontrolerów, audytorów i biegłych rewidentów oraz kierowników i menedżerów szczebla strategicznego w imieniu, których kontrolerzy i audytorzy realizują zadania audytorskie i kontrolerskie, dla kierowników i menadżerów średniego szczebla zarządzania realizujących zadania kontrolne samodzielnie.
Szczegółowe informacje:
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW [powrót na górę]

I semestr

Semestr zaczyna się sesją integracyjną.

W pierwszym semestrze studiów podyplomowych poruszane są takie zagadnienia jak:

    - rola i zadania komórek kontroli (kontrolerów) w systemie zarządzania administracją i przedsiębiorstwem,
    - teoria zarządzania i kierowania,
    - audyt i kontrola wewnętrzna jako funkcja kierowania,
    - społeczno-prawne aspekty funkcji kontrolnej,
    - otoczenie wspomagające funkcję kontrolną,
    - audyt i kontrola finansowa,
    - zamówienia publiczne,
    - obieg dokumentów finansowo-księgowych.

II semestr

W drugim semestrze studiów podyplomowych, w ramach przedmiotów obowiązkowych poruszane są takie zagadnienia jak:

    - planowanie audytu i kontroli wewnętrznej,
    - realizacja czynności audytorskich, kontrolerskich i ich dokumentowanie,
    - sprawozdawczość procesów audytu i kontroli wewnętrznej w administracji i przedsiębiorstwie,
    - kontradykteryjność w procesach audytorskich i kontrolnych,
    - badanie dokumentów z zakresu kontroli – warsztaty.

oraz szereg zagadnień do wyboru a wśród nich min.:

    - dokumenty normatywne regulujące procesy audytu i kontroli wewnętrznej w administracji,
    - zamówienia publiczne,
    - rewizja, kontrola i audyt finansowy w przedsiębiorstwie,
    - kontrola w systemie motywowania i wynagradzania.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, program studiów realizowany jest w postaci wykładów i ćwiczeń. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi jak i w formie nauczania na odległość - z wykorzystaniem internetu (tzw.: Distance Learning, e-Learning).
Inne informacje związane z Podyplomowe i Controlling Finansowy: