Skuteczna Windykacja Należności w Aspekcie Prawnym - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem INFOR Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skuteczna Windykacja Należności w Aspekcie Prawnym - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Zapoznanie z aspektami prawnymi dochodzenia należności: jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie zabezpieczyć transakcje przed koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem.
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  • Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania przez wierzycieli najnowszych prawnych technik windykacji należności
  • Poznanie najnowszych regulacji prawnych związanych z windykacją w 2011 roku
  Profil uczestnika
  • Kierownicy, pracownicy działów : windykacji, prawnych i finansowo-księgowych
  • Indywidualni przedsiębiorcy
  • Osoby zajmujące się windykacją należności w firmie.
  Metodologia:
  • Prezentacja, praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, weksel, aneks…), rozwiązywanie kazusów, warsztaty.
  Program:
  1. Prewencja:
   • Badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, badanie akt rejestrowych spółki, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki),
   • Poprawne zawieranie umów - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
   • Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego, działanie przez pełnomocników i prokurentów,
   • Formy zabezpieczanie zobowiązań, wynikających z umów (weksel, hipoteka, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, ubezpieczenie kredytu kupieckiego),
   • Zasady wypełniania weksla,
   • Odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, odpowiedzialność wspólników, członków zarządu,
   • Odpowiedzialność małżonków za długi,
  2. Windykacja przedsądowa:
   • Wezwania do zapłaty,
   • Negocjacje (dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem),
   • Windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne...
  3. Postępowanie sądowe:
   • Postępowanie nakazowe,
   • Postępowanie upominawcze,
   • Postępowanie procesowe,
   • Klauzula wykonalności,
  4. Kluczowe terminy z zakresu prawa cywilnego w procesie windykacji wierzytelności:
   • Przedawnienie, czy można dochodzić roszczeń przedawnionych,
   • Wymagalność,
   • Potrącenie,
   • Cesja wierzytelności,
   • Obrót wierzytelnościami,
   • Naliczanie odsetek...
  5. Postępowanie egzekucyjne:
   • Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych,
   • Sposoby poszukiwania majątku dłużnika,
   • Koszty postępowania egzekucyjnego.
  6. Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników i różnice pomiędzy nimi.

Inne informacje związane z rachunkowość w firmie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |