Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość w Firmie > Warszawa > Rachunek Przepływów Pieniężnych - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Rachunek Przepływów Pieniężnych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem High5 Training Group

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunek Przepływów Pieniężnych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Uczestnicy szkolenia będą potrafili wykorzystać arkusz kalkulacyjny do analizy danych i budowy bazy informacji o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie oraz trafnie oceniać procesy gospodarcze na każdym szczeblu przepływów - działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa. Poznają metody rachunku przepływów pieniężnych za pomocą arkusza kalkulacyjnego metody rachunku cash - flow w praktyce.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie skierowane jest do księgowych i finansistów, którzy chcą pogłębić lub wdrożyć wiedzę z zakresu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz do kadry zarządzającej.
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania szkolenia: 1 dzień (7 godzin zegarowych)

  Program szkolenia:
  1. Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
  2. Odpowiedzialność za politykę rachunkowości i sporządzanie sprawozdań.
  3. Przygotowanie do sporządzania CASH-FLOW - dane z systemu księgowego.
  4. Metody bezpośrednia i pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do Cash flow - jej znaczenie i przydatność w praktyce.
  5. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych.
  6. Struktura sprawozdania, klasyfikacja zdarzeń do rodzajów działalności: działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa.
  7. Analiza przykładu liczbowego:
   • analiza poszczególnych pozycji sprawozdania,
   • ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej,
   • ustalanie i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej,
   • eliminacje zdarzeń niepieniężnych i wartości memoriałowych uwzględnionych przy ustalaniu kwot wpływów i wydatków.
  8. Analiza rachunku przepływów pieniężnych - studium przypadku.
   • analiza wskaźnikowa,
   • analiza pozioma,
   • analiza pionowa.
  9. Interpretacja informacji pobranych z cash - flow.
  Szkolenia dla firm
  Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Inne informacje związane z Rachunkowość w Firmie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |