Ekonomia - Specjalność Wycena Nieruchomości - Studia II Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Mazovia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjalność Wycena Nieruchomości - Studia II Stopnia - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia magisterskie, na kierunku ekonomia ze specjalnością „wycena nieruchomości,” przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia licencjackie na specjalnościach „gospodarka nieruchomościami” lub „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” i chcą poszerzyć swoją wiedzę  dotyczącą nieruchomości o nowe zagadnienia.

  Cel kształcenia:
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie fachowców do pracy w zakresie wyceny nieruchomości. Studia przygotowują do pracy w zawodzie rzeczoznawcy wyceny nieruchomości.

  Studia na specjalności „wycena nieruchomości” koncentrują się na:
  • poznaniu wiedzy z zakresu prawa, podstaw budownictwa, ekonomii i finansów, teorii i praktyki wyceny nieruchomości
  • uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji do podjęcia zadań w instytucjach zajmujących się wyceną nieruchomości i rzeczoznawstwem majątkowym.
  Absolwent specjalności „wycena nieruchomości” zna:
  • podstawy prawne i organizacyjne gospodarowania nieruchomościami
  • cechy nieruchomości jako dobra ekonomicznego
  • podstawy wiedzy technicznej
  • zasady gospodarki przestrzennej
  • funkcjonowanie rynku nieruchomości
  • zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nimi
  • podstawy matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii
  • teorię i praktykę wyceny nieruchomości.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „wycena nieruchomości”, może podjąć pracę w instytucjach, w których dokonywana jest wycena nieruchomości dla różnych potrzeb. Przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności jako rzeczoznawca majątkowy.
  Absolwenci tej specjalności, po przejściu postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu egzaminu, uzyskuje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
  1. Wnioskowanie statystyczne
  2. Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
  3. Ekonomia menadżerska
  4. Makroekonomia
  5. Prawo gospodarcze
  6. Historia myśli ekonomicznej
  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
  1. Ekonomia matematyczna
  2. Rynek kapitałowy i finansowy
  3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  4. Ekonomia międzynarodowa
  5. Przedsiębiorczość
  6. Finanse Unii Europejskiej
  7. Europejska integracja monetarna
  8. Europejski rynek pracy
  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
  1. Ekonomiczne i finansowe aspekty nieruchomości
  2. Gospodarka przestrzenna
  3. Podstawy kosztorysowania
  4. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
  5. Wycena nieruchomości o różnym charakterze
  6. Wykład fakultatywny I
  7. Wykład fakultatywny II
  8. Seminarium magisterskie

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |