Ekonomia - Specjalność Agroekonomia - Studia II Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Mazovia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjalność Agroekonomia - Studia II Stopnia - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia magisterskie, na kierunku ekonomia ze specjalnością „agroekonomia”, przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką ekonomiki rolnictwa.

  Cel kształcenia:
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w podmiotach sektora prywatnego i publicznego związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową, w kraju i za granicą.

  Studia na specjalności „agroekonomia” koncentrują się na:
  poznaniu wiedzy z zakresu ekonomiki i organizacji rolnictwa
  zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem agrobiznesu
  uzyskaniu praktycznej wiedzy z zakresu rolnictwa
  poznaniu polityki rolnej UE i podstaw prawa rolnego.

  Absolwent kierunku ekonomia ze specjalnością „agroekonomia” posiada:
  wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi
  umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową
  wiedzę potrzebną do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego
  wiedzę w zakresie ekonomiki i organizacji rolnictwa, technologii produkcji rolniczej oraz Wspólnej Polityki Rolnej UE.

  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent specjalności „agroekonomia” przygotowany jest do podjęcia pracy w sektorach i segmentach rynku europejskiego związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
  Może też podjąć pracę w przedsiębiorstwach sfery agrobiznesu związanych z zaopatrzeniem, skupem, przetwórstwem płodów rolnych, handlem środkami produkcji i artykułami rolno-spożywczymi oraz przemysłowymi, centrach logistycznych i firmach związanych z transportem i spedycją produktów rolnych i żywnościowych.
  Absolwent powyższej specjalności ma szansę znaleźć zatrudnienie w różnych organizacjach gospodarczych, a także instytucjach związanych z obsługą rolnictwa, a w szczególności w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, firmach consultingowych i marketingowych, oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, bankach spółdzielczych jak również w administracji samorządowej i rządowej.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
  1. Wnioskowanie statystyczne
  2. Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
  3. Ekonomia menadżerska
  4. Makroekonomia
  5. Prawo gospodarcze
  6. Historia myśli ekonomicznej

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
  1. Ekonomia matematyczna
  2. Rynek kapitałowy i finansowy
  3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  4. Ekonomia międzynarodowa
  5. Przedsiębiorczość
  6. Finanse Unii Europejskiej
  7. Europejska integracja monetarna
  8. Europejski rynek pracy

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
  1. Ekonomika i organizacja rolnictwa
  2. Podstawy prawa rolnego
  3. Polityka rolna Unii Europejskiej
  4. Marketing produktów rolno-spożywczych,
  5. Zarządzanie przedsiębiorstwem agrobiznesu
  6. Wykład fakultatywny I
  7. Wykład fakultatywny II
  8. Seminarium magisterskie

Inne informacje związane z rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |