Ekonomia - Specjalność Handel Elektroniczny - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Mazovia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjalność Handel Elektroniczny - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia na kierunku ekonomia ze specjalnością „handel elektroniczny” przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w sferze handlu i marketingu z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu e-biznesu.

  Cel kształcenia:
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie fachowców posiadających kwalifikacje oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod
  i technik sprzedaży internetowej oraz szeroko rozumianych usług e-commerce.

  Studia na specjalności „handel elektroniczny” koncentrują się na:
  • poznaniu wiedzy z zakresu systemów informatycznych znajdujących zastosowanie w handlu, umiejętności prowadzenia firmy internetowej, zapewnieniu bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji, wykorzystywaniu marketingu on-line
  • uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji do podjęcia zadań w instytucjach
   zajmujących się handlem elektronicznym i marketingiem on-line.
  Absolwent specjalności „handel elektroniczny” zna:
  • zasady funkcjonowania rynku towarów i usług oraz dokonywania na nim transakcji kupna sprzedaży
  • podstawy prawne, organizacyjne i informatyczne działania przedsiębiorstwa handlowego
  • cechy towarów i usług jako dóbr ekonomicznych
  • metody i techniki marketingu on-line
  • instrumenty i techniki e-commerce
  • sposoby zapewniania bezpieczeństwa w sieci.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „handel elektroniczny” przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych stosujących szeroko rozumiany marketing on-line. Absolwenci posiadający nowoczesną wiedzę w zakresie tej specjalności uzyskują znaczącą przewagę na rynku pracy.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
  1. Język obcy
  2. Przedmiot humanistyczny I
  3. Przedmiot humanistyczny II
  4. Metodyka badań i pisania pracy dyplomowej
  5. Ergonomia i BHP
  6. Ochrona własności intelektualnej
  7. Technologie informacyjne
  8. Wychowanie fizyczne (stacjonarne)

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
  1. Matematyka cz.1
  2. Matematyka cz.2
  3. Statystyka opisowa
  4. Ekonometria
  5. Mikroekonomia
  6. Makroekonomia
  7. Rachunkowość
  8. Podstawy prawa cz. 1
  9. Podstawy prawa cz. 2
  10. Podstawy zarządzania
  11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
  1. Matematyka finansowa
  2. Polityka społeczna
  3. Polityka gospodarcza
  4. Analiza ekonomiczna
  5. Finanse publiczne i rynki finansowe
  6. Ekonomia integracji europejskiej
  7. Gospodarka regionalna
  8. Badania operacyjne
  9. Nauka o przedsiębiorstwie

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
  1. Systemy informatyczne w handlu elektronicznym
  2. Firma w Internecie
  3. Rynek usług w sieci
  4. Marketing on-line
  5. Bezpieczeństwo w sieci
  6. Wykład fakultatywny
  7. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z e-biznes

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |