Proces Sprzedaży B2B - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Pro Semper Sp. z .o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Proces Sprzedaży B2B - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Do kogo kierowane jest szkolenie: Szkolenie kierowane jest do sił handlowych odpowiadających za budowanie długofalowych relacji z klientami biznesowymi. Pokazuje psychologiczne aspekty budowania relacji oraz komunikacji, które pozwalają nawiązać dobry kontakt i budować zaufanie do sprzedawcy. Szkolenie traktuje o procesie sprzedaży (krok po kroku), gdzie nacisk kładzie się na więzi, a nie na perswazji i nakłanianiu. Uczy oddawać decyzyjność w ręce klienta, rezygnować z nacisku i odraczać „nagrodę”, by uzyskać wielokrotne finalne „tak” klienta.

  Cele szkolenia: Cel ogólny – wzrost umiejętności sił handlowych w zakresie kontaktów B2B

  Cele szczegółowe:
  • Rozwój samoświadomości w zakresie korzystania z własnych zasobów
  • Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi o różnej osobowości i nastawieniu
  • Budowanie relacji z klientem
  • Przećwiczenie metod pierwszego kontaktu i dokonywania skutecznej analizy potrzeb klienta
  • Nauka przeprowadzania efektownej i efektywnej zarazem prezentacji usługi lub produktu.
  Program szkolenia:
  1. Kontakt jako podstawowy warunek efektywności w procesie sprzedaży
   • Zasady dotyczące nawiązywania kontaktu (efektywne otwarcie i jego znaczenie)
   • Autoprezentacja, czyli tworzenie pierwszego wrażenia
   • Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej
   • "warsztat handlowca", czyli podstawowe umiejętności potrzebne w rozmowie z klientem (sposób formułowania wypowiedzi, aktywne słuchanie, znaczenie pytań otwartych i zamkniętych, parafrazowanie wypowiedzi)
   • Sposoby mobilizowania rozmówcy do otwartości i zaangażowania
   • Sposoby dostrajania się do osoby partnera
   • Znaczenie podtrzymywania "dobrego kontaktu" w procesie sprzedaży
   • Asertywność jako podstawa budowania i utrzymywania partnerskich relacji z klientem
  1. Identyfikacja klientów
   • Uzyskiwanie informacji o potencjalnych klientach
   • Analiza konkurencji już współpracującej z naszym potencjalnym klientem
   • Ocena opłacalności współpracy
   • Sporządzenie planu działania
  1. Typologia klientów
   • Sposoby rozpoznawania poszczególnych typów klienta
   • Sposoby dopasowania się do określonych typów klienta
   • Ćwiczenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z różnymi typami osób
  1. Analiza potrzeb klienta
   • Techniki zadawania pytań w celu ujawnienia potrzeb jawnych i ukrytych, utworzenie banku pytań mających na celu pozyskanie od klienta jak największej ilości informacji, o które nie zawsze można zapytać wprost
   • Pogłębianie analizy potrzeb
   • Doprecyzowanie potrzeb
  1. Proces sprzedaży
   • Sprzedaż oparta na ofercie a sprzedaż oparta na relacji – korzyści i ograniczenia związane z zastosowaniem obydwu modeli sprzedaży
   • Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej
   • Prezentacja oferty (dobór właściwych przykładów i argumentów wynikających z analizy potrzeb oraz wiedzy o typologii klientów, używanie schematu cecha-zaleta-korzyść, porównywanie naszej oferty z konkurencją, prezentacja warunków finansowych)
   • Argumentacja handlowa i radzenie sobie z obiekcjami klienta
  1. Finalizacja transakcji
   • Wychwytywanie sygnałów kupna (werbalnych i niewerbalnych)
   • Zamykanie sprzedaży - zamknięcie próbne, zasady zamykania, różne techniki zamykania sprzedaży
  1. Sposoby podtrzymywania przyjaznych kontaktów z klientami:
   • Przechodzenie z pozycji dostawcy usług i towarów na pozycję partnera w interesach i doradcy
   • Prośby o rekomendacje
   • Wychodzenie z propozycjami nowych usług

Inne informacje związane z handel

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |