Negocjacje Kupieckie - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Eurokadry

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Negocjacje Kupieckie - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Warsztat ten skierowany jest do osób prowadzących negocjacje handlowe z dostawcami. Jego celem jest zwiększenie profesjonalnego potencjału handlowców w uzyskiwaniu korzystnych warunków z punktu widzenia założonych celów handlowych. Program szkolenia przeprowadza uczestników przez kolejne etapy negocjacji, zaczynając od przygotowania, zasad i etapów różnych strategii i gier kupieckich, poprzez różnorodne narzędzia i techniki negocjacyjne, kończąc na domykaniu kontraktów gwarantujących odpowiednią realizację lub możliwość egzekwowania ustaleń.

  Moduł I: POZYCJONOWANIE DOSTAWCÓW
  • Zmiany w łańcuchu dostaw - racjonalizacja bazy dostaw
  • Wyliczanie BATNY (wybór najlepszej oferty, wyliczanie alternatyw)
  • "Siła dostawcy" - miary subiektywne i obiektywne
  • kwestionariuszowa ocena okresowa dostawcy
  • poziom ryzyka i znaczenie dostawcy, a wartość
  • poziom ryzyka i znaczenie dostawcy, a zaufanie
  Moduł II: KUPIEC – BUDOWANIE I MANUPULOWANIE WIZERUNKIEM
  • Typologia kupca
  • Autoprezentacja – manipulowanie wrażeniem
  • Błędy i techniki autoprezentacyjne
  • Gra na Rumuna (postawa błagalna)
  • Taktyki zastraszania …
  • Celowe wywieranie złego wrażenia
  • Osiąganie celów za pomocą odpowiedniej mowy ciała

  Moduł III: NARZĘDZIA SKUTECZNEGO KUPCA
  • Określenie czynników wpływających na relację z rozmówcą – narzędzie: „NLP”
  • Określenie własnych skutecznych zachowań w trakcie negocjacji – narzędzie: „styl negocjacji”
  • Sprzyjanie zaangażowaniu rozmówcy – „aktywne słuchanie”
  • Jak kupować korzystnie – narzędzie: „sztuka przekonywania”
  • Unikanie i/lub szybkie wychodzenie z sytuacji konfliktowych – narzędzie: „analiza transakcyjna”
  • Stawianie czoła sytuacjom trudnym – narzędzie: „asertywność”
  • Pokonywanie zahamowań i blokad w celu proponowania rozwiązań – narzędzie: „kreatywność”
  • Długoterminowe zarządzanie negocjacjami – narzędzie: „zarządzanie czasem”

  Moduł IV: GRY NEGOCJACYJNE: KUPIEC - OFERENT
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Etapy spotkania z oferentem
  • Budowanie argumentacji: argumenty kupca kontra zastrzeżenia sprzedawcy
  • 15 gier negocjacyjno – manipulacyjnych (proces rozpoznania i stosowania gier)
  • Techniki wywierania wpływu
  • Kreowania siebie na cennego klienta:
  • Sposobem prowadzenia rozmowy
  • Rozpoznawanie najważniejszych interesów i ograniczeń dostawcy
  • Postawa wodza – kamienna twarz, mówienie w trybie rozkazującym
  • Manipulowanie czasem i przestrzenią
  Moduł V: WALKA Z ZASTRZEŻENIAMI W KONTAKCIE Z HANDLOWCEM
  • Taktyki osłabienia oferenta
  • Stawianie w niedoczasie
  • „nie jestem zainteresowany współpracą na takich warunkach”
  • Straszenie konkurencji
  Moduł VI: ASERTYWNOŚĆ KUPCA – SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ I ZAGRYWKAMI OFERENTA
  • Asertywna postawa – wygląd zewnętrzny
  • Asertywna odmowa kupiecka
  • Asertywna reakcja na krytykę
  • Wyznaczanie granic
  • Rola agresji i uległości w negocjacjach kupieckich

Inne informacje związane z Handel

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |