Administracja - Specjalność Polityka Społeczna i Ochrona Środowiska - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Mazovia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja - Specjalność Polityka Społeczna i Ochrona Środowiska - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Specjalność „polityka społeczna i ochrona środowiska” wychodzi naprzeciw tendencjom  światowego rynku pracy. Wieloletnie zaniedbania w obszarze tej problematyki spowodowały, że obecnie wiele programów unijnych poświęconych zostało tematyce społecznej i środowisku naturalnemu. W najbliższej perspektywie specjaliści od polityki społecznej i ochrony środowiska będą najbardziej poszukiwanymi zawodami na rynku pracy.

  Cel kształcenia:
  Studia przekazują najnowszą wiedzę na temat podstawowych problemów społecznych oraz kształtują umiejętność ich rozwiązywania. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej kadry, która będzie potrafiła samodzielnie podejmować długofalowe działania na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania głównych problemów społecznych, jakimi są  zabezpieczenie i pomoc społeczna oraz ochrona środowiska naturalnego.

  Studia na specjalności „polityka społeczna i ochrona środowiska” koncentrują się na poznawaniu:
  • przyczyn powstawania problemów społecznych
  • sposobów zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych
  • instrumentów prawnych i finansowych polityki społecznej
  • zadań i funkcjonowania instytucji sfery społecznej
  • wiedzy o środowisku oraz umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej i życiu codziennym  z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
  Absolwent specjalności „polityka społeczna i ochrona środowiska” zna:
  • zasady zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych
  • procedurę udzielania pomocy i wsparcia osobom i rodzinom
  • procedurę   sporządzania projektów socjalnych
  • podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska
  • procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent specjalności „polityka społeczna i ochrona środowiska” będzie przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej i ochrony środowiska w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Posiądzie też umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, gromadzenia i przetwarzania danych oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji.  Zostanie przygotowany do efektywnej pracy zespołowej.
  Absolwent, po ukończeniu studiów, może pracować jako wyspecjalizowana kadra w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej zarówno w kraju, jak i w instytucjach UE. Może też podjąć pracę w licznych organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną lub ochroną środowiska.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
  1. Język obcy
  2. Przedmiot humanistyczny I
  3. Przedmiot humanistyczny II
  4. Metodyka badań i pisania pracy dyplomowej
  5. Organizacja ochrony środowiska
  6. Ochrona własności intelektualnej
  7. Prawo międzynarodowe
  8. Technologie informatyczne 
  9. Wychowanie fizyczne

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
  1. Wstęp do prawoznawstwa
  2. Historia administracji
  3. Nauka administracji
  4. Konstytucyjny system organów państwowych
  5. Prawo administracyjne
  6. Postępowanie administracyjne
  7. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  8. Makro i mikroekonomia
  9. Publiczne prawo gospodarcze

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
  1. Prawo cywilne z umowami w administracji
  2. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
  3. Finanse publiczne i prawo finansowe
  4. Socjologia i metody badań socjologicznych
  5. Prawo zamówień publicznych
  6. Prawo karne i prawo wykroczeń
  7. Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
  8. Statystyka z demografią
  9. Legislacja administracyjna
  10. Postępowanie egzekucyjne w administracji
  11. Techniki negocjacji i mediacji w administracji
  12. Ustrój samorządu terytorialnego
  13. Elektroniczna administracja
  14. Podstawy prawa rolnego
  15. Ustrój i administracja państw Unii Europejskiej

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:
  1. Polityka społecznej w Unii Europejskiej
  2. Zabezpieczenie społeczne
  3. Służby społecznych i praca socjalna
  4. Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
  5. Prawo i ekonomia w ochronie środowiska
  6. Wykład fakultatywny
  7. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |