Studia Podyplomowe - Public Relations - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Public Relations - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do praktycznej pracy w PR. Słuchacze poznają mechanizmy i narzędzia budowania pozytywnego wizerunku, kontaktu z mediami, współpracy biznesowej w branży PR. Absolwent studiów ma posiąść wszystkie niezbędne kompetencje do podjęcia lub ulepszenia wykonywanej już pracy w agencji PR czy dziale PR dowolnej firmy, instytucji albo innej struktury korzystającej z technik PR.
 • Praktyki
  Atuty kierunku:
  * Studia w sposób praktyczny przygotowują do pracy w PR.
  * W ciągu roku akademickiego słuchacze budują podczas warsztatów strategie i realne programy PR.
  * Wykładowcami są praktycy znani i cenieni w świecie PR.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia przeznaczone są dla:
  * osób chcących wejść w zawodowe życie PR z solidnym pakietem realnej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny
  * tych, którzy chcą zawodowo kształtować wizerunek ważnych zjawisk, osób, instytucji
  * pasjonatów, którzy pragną zgłębić szczegóły potęgi komunikacji masowej, jak ją okiełznać i wykorzystywać w praktyce
  praktyków PR chcących podnieść i uporządkować swe kwalifikacje
  * specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami marketingu i promocji lub pracą z mediami – chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie PR
  * absolwentów lub studentów innych kierunków, którym zależy na rzetelnej wiedzy dot. PR
  * ludzi, którzy chcą zdecydowanie zwiększyć swoją „rynkową wartość”
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów:
  Zakres tematyczny wykładów (soboty):
  • PR - co to jest i do czego służy w Polsce i na świecie? Etyka PR
  • PR a inne dziedziny komunikacji. Związki z marketingiem, psychologią i innymi dziedzinami
  • Strategia PR i efektywność komunikacji (+ warsztaty w niedziele)
  • Procesy twórcze (+ warsztaty w niedziele: Brainstorm i inne techniki kreatywne w praktyce)
  • Agencja PR od kuchni. Budowanie Planu PR. Budżetowanie. (+ warsztaty w niedziele)
  • Agencja PR. Współpraca z Klientem. Współpraca z agencjami innych dziedzin promocji (reklamowa, BTL, dom mediowy)
  •  Jak dobrze wybrać agencję? Jak napisać dobry brief? Jak należycie przeprowadzić przetarg? (+ warsztaty w niedziele)
  • Statystyka i badania w komunikacji marketingowej. Wiarygodność i użyteczność badań. Jak korzystać w PR?
  • Rynek mediów w Polsce - przegląd i specyfika
  • Jak pracuje dziennikarz – redakcja prasowa, radiowa, TV, internetowa – „touching points” dla PR-owca
  • Gatunki dziennikarskie w prasie i TV
  • Media relations – techniki i narzędzia
  • Gatunki materiałów PR (+ warsztaty w niedziele: Pisanie materiałów PR)
  • Impreza oficjalna, Konferencja prasowa, briefing – przygotowanie, przebieg, rodzaje
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Profesjonalna prezentacja i jej użycie
  • Przekaz pozawerbalny (głos i body language)
  • Wystąpienia publiczne i praca z kamerą
  • Komunikacja kryzysowa
  • PR w korporacji, wielkiej strukturze i strukturach międzynarodowych
  • CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu
  • PR produktowy i Brand PR
  • PR instytucji publicznych
  • Internal relations - komunikacja wewnętrzna
  • PR miast, miejsc i regionów
  • Sponsoring, mecenat, fundraising - wielkie narzędzia PR
  • Badanie i analiza efektywności działań PR
  • Investor Relations
  • PR w internecie
  • Serwisy społecznościowe (tzw. social media) - przyszłość PR
  • Marketing polityczny, kampania wyborcza
  Opis warsztatów realizowanych równolegle do wykładów (niedziele):
  • Semestr I – PRZETARG. Studenci dzieleni są na grupy, które mają stworzyć swego rodzaju agencje PR. „Agencje” dostają na początku identyczny brief, by na koniec semestru przedstawić swe Propozycje Działań PR w trybie przetargu. Komisja egzaminacyjna – jak domniemana Komisja Przetargowa – wybierze najlepszą ofertę i szczegółowo uzasadni swój wybór tak pozytywny, jak i negatywny. Warsztaty w tym semestrze dobrane są tak, by ich treść była zgodna z procesem tworzenia programu PR i realizowanymi równolegle wykładami sobotnimi.
  • Semestr II – RealProgram. Studenci dzieleni są na nowe grupy, które znowu stają się „agencjami PR”. Tym razem jednak każda „agencja” otrzymuje realnego Klienta (Partnera), którego będzie musiała poznać (zwłaszcza potrzeby) i przygotować dla niego realny Program Działań PR. Klient/Partner będzie mógł skorzystać i rzeczywiście wdrożyć działania zaplanowane przez „agencję”. Dla słuchaczy w poszczególnych grupach warsztatowych oznaczać to będzie przejście przez cały proces tworzenia i przygotowania działań PR dla realnego Klienta – od narzędzi analitycznych, przez tworzenie strategii, taktyki, budżetowanie, aż po prezentację przed Klientem. Egzamin to prezentacja przez Komisją, w skład której wejdzie Klient.
  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty (wykłady) oraz w niedziele (warsztaty praktyczne).

  Zasady doboru uczestników:
  O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
  Słuchacze muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, przygotowywanie się na zajęcia warsztatowe, wykonanie zadań pozazajęciowych w ramach programu warsztatów, zaliczenie warsztatów semestru I oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (Program PR dla wskazanej instytucji).

Inne informacje związane z public relations

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |