Studia Podyplomowe - Administrowanie Bezpieczeństwem w Samorządach Lokalnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Apeiron-Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Administrowanie Bezpieczeństwem w Samorządach Lokalnych - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych Administrowanie Bezpieczeństwem w Samorządach Lokalnych jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych menedżerów w zakresie planowania, organizacji oraz administrowania wielowymiarową polityką bezpieczeństwa w samorządach lokalnych. Studenci zostają zapoznani z zagadnieniami bezpieczeństwa w wymiarze ogólnym i samorządowym oraz z wybranymi aspektami praktycznymi. Taka organizacja zajęć ma na celu ułatwienie przyswojenia wiadomości z zakresu objętego wykładami, jak również usystematyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie we wszystkich jego wymiarach.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do absolwentów wyższych polskich uczelni (minimum licencjat), pracujących lub zamierzających podjąć pracę związaną z administrowaniem bezpieczeństwem, podniesionym tym razem do rangi standardu europejskiego. Wiąże się to z prawnym funkcjonowaniem absolwentów proponowanych studiów w hierarchicznych strukturach administracji na wszystkich szczeblach od wykonawczych, poprzez średnią kadrę kierowniczą, aż po kierowników samodzielnych jednostek organizacyjnych.
 • Szczegółowe informacje

  KADRA DYDAKTYCZNA:
  Zajęcia prowadzić będą specjaliści z zakresu teorii i praktyki administrowania bezpieczeństwem wywodzący się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie oraz innych szkół wyższych, jak też praktycy z zakresu organizacji i administrowania systemami bezpieczeństwa w strukturach samorządowych i eksperci technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia.

  KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Ukończenie przedmiotowych studiów pozwoli na zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie wieloaspektowego administrowania bezpieczeństwem w jego rozlicznych obszarach. Usystematyzowanie zagadnień bezpieczeństwa w samorządzie i scharakteryzowanie trendów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (EKST) pozwoli studentowi na usprawnianie administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem elementu, w którym jest aktualnie lub w przyszłości zamierza być zawodowo zaangażowany. Program studiów ma zatem na celu ułatwienie i zrozumienia zasad organizowania oraz kreowania skutecznej polityki bezpieczeństwa dostosowanej do rodzaju i specyfiki zagrożeń oraz miejsc, w których te zagrożenia mogą wystąpić.


  Zagadnienia ogóle i ustrojowe


  1. Podstawy ustrojowe samorządu terytorialnego
     

  2. Organizacja bezpieczeństwa w samorządach
     

  3. Socjologia miasta
     

  4. Światowe tendencje w zapewnianiu bezpieczeństwa
     

  5. Zagrożenia terrorystyczne w terenach zurbanizowanych
     

  6. Zarządzanie kryzysowe

  Taktyka i technika administrowania bezpieczeństwem


  7. Analiza zagrożeń na terenie działania samorządu
     

  8. Prewencja kryminalna. Metody i programy
     

  9. Bezpieczeństwo imprez masowych
     

  10. Ochrona informacji niejawnych
     

  11. Fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia
     
  Umiejętności personalne


  12. Zwalczenie stresu, zarządzanie czasem. Delegowanie zadań, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Budowa zespołów ludzkich, efektywne kierowanie tymi zespołami.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |