Home > Studia II Stopnia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Szczecin > Studia II Stopnia-Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim - Szczecin - Zachodniopomorskie

Studia II Stopnia-Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą działalnością gospodarczą, szczególnie w działach zarządzania, szkoleń, wynagrodzeń, finansowym, handlowym i marketingowym oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Specjaliści z tego zakresu praktycznie mają możliwość zatrudnienia w każdym sektorze gospodarki, ponieważ gospodarowanie kapitałem ludzkim realizowane jest w każdym przedsiębiorstwie, instytucji i in. organizacjach.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność-Gospodarowanie kapitałem  ludzkim


  Absolwent będzie posiadał wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi i niematerialnymi.

  Absolwent będzie  przygotowany do:

  * wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk
    i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro-
    i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową,
  * opracowywania projektów, świadczenia usług  doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą,
  * podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
  * do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

  Na specjalności „gospodarowanie kapitałem ludzkim"  absolwent będzie dodatkowo zdobywał wiedzę i umiejętności z dziedziny  gospodarki  zasobami ludzkimi w organizacjach. Pozna funkcje i  modele polityki kadrowej, główne elementy gospodarowania kapitałem ludzkim, m. in.  planowanie zatrudnienia, rekrutacja i  selekcja kadr, doskonalenie personelu, motywacje i oceny pracowników, rozwiązywanie konfliktów, sztukę skutecznych negocjacji, komunikowanie. Zapozna się z zachodzącymi  zmianami w stosunkach międzyludzkich w organizacjach  oraz funkcjonowaniem rynku  pracy w Unii Europejskie.
  Wykaz przedmiotów:

  Przedmioty podstawowe: wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia menedżerska, makroekonomia, prawo gospodarcze, historia myśli ekonomicznej.

  Przedmioty kierunkowe:  ekonomia matematyczna, rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa.

  Przedmioty specjalnościowe: seminarium, praca magisterska, język obcy w biznesie, ekonomika konsumpcji, zarządzanie strategiczne, globalizacja, gospodarka a środowisko, socjologia, ekonomiczne uwarunkowania innowacji,

  Przedmioty specjalizacyjne: teoria kapitału ludzkiego, planowanie i rozwój pracowników, motywacja i ocena pracowników, lider zespołu pracowników, konflikty w firmie, komunikowanie w firmie, zmiany w firmie, rynek pracy w Unii Europejskiej.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |