Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe-Psychologia Zarządzania Personelem - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe-Psychologia Zarządzania Personelem - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Psychologia Zarządzania Personelem - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  W ramach studiów można poznać problematykę zarządzania personelem, jak i zapoznać się z podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem ludzi w organizacjach. W programie studiów znajdują się warsztaty dotyczące poszczególnych zagadnień, poprzedzone zajęciami na temat psychologii ogólnej, psychologii społecznej i psychologii organizacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi, z wykształceniem innym niż psychologiczne.
  Przede wszystkim dla osób już pracujących w działach personalnych i zajmujących się w swej pracy:

  - rekrutacją i selekcją,
  - przygotowywaniem systemów ocen pracowników,
  - przygotowywaniem i wdrażaniem programów motywacyjnych,
  - badaniami postaw i nastrojów wśród zatrudnionych,
  - negocjacjami i rozwiązywaniem konfliktów,
  - stymulowaniem rozwoju zawodowego,
  - organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń oraz rozpoznawaniem potrzeb szkoleniowych.

  Warunkiem przyjęcia na Studia jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) oraz odbycie ze skutkiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci będą pytani o podanie powodów wyboru studiów, oczekiwania, oraz o to w jaki sposób chcą wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę.
 • Szczegółowe informacje
  Studia trwają 1 rok akademicki. Nabór odbywa się raz w roku, w czasie wakacji letnich. We wrześniu przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Zajęcia rozpoczynają się pod koniec września, a kończą w ostatnim tygodniu maja.
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego obejmującego wszystkie przedmioty, który odbywa się w czasie ostatniego zjazdu. Ocena z testu jest jednocześnie oceną końcową na świadectwie. Na zakończenie studiów, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych: Psychologia Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim.

  Studia obejmują 260 godzin dydaktycznych (dwa semestry). Odbywają się w formie 20 zjazdów weekendowych (tylko soboty i niedziele), średnio co dwa tygodnie, z nielicznymi wyjątkami. Na każdy zjazd składa się 14 godzin dydaktycznych: 8 w sobotę i 6 w niedzielę.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |