Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Zaoczne > Warszawa > Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Warszawa - Mazowieckie

Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla menedżerów szczebla strategicznego zajmujących się zasobami ludzkimi, ich asystentów i doradców średnich, dużych i bardzo dużych firm w tym korporacji międzynarodowych oraz specjalistów – doradców z firm konsultingowo – szkoleniowych. Studia Strategiczne ZZL przeznaczone są dla osób z doświadczeniem zawodowym – minimum 2 letnim- na stanowiskach kierowniczych
 • Szczegółowe informacje
  I semestr

  Semestr zaczyna się sesją integracyjną.

  Na pierwszym semestrze studiów podyplomowych poruszane są takie zagadnienia jak:

      - sens i istota funkcji personalnej: założenia, koncepcje, metodologia i terminologia,
      - modele funkcji personalnej, tendencje rozwojowe,
      - otoczenie kulturowe i jego wpływ na funkcję personalną,
      - społeczno-prawne aspekty funkcji personalnej,
      - kryzysy i konflikty w organizacji,
      - otoczenie wspomagające funkcję personalną- konsulting,
      - wykorzystanie funduszy zewnętrznych: współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi; sponsoring; fundusze unijne,
      - współczesne koncepcje i metody zarządzania oraz ich wpływ ma funkcję personalną,
      - kapitał ludzki jako zasób organizacji.

  II semestr

  Na drugim semestrze studiów podyplomowych, w ramach przedmiotów obowiązkowych poruszane są takie zagadnienia jak:

      - diagnozowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
      - zarządzanie zmianą,
      - style zarządzania,
      - zarządzanie kompetencjami,
      - planowanie rozwoju zawodowego,
      - strategie personalne.

  oraz szereg zagadnień do wyboru a wśród nich min.:

      - outcourcing i outplacement,
      - systemy motywowania i wynagradzania,
      - ocena zintegrowana – Assesment i Development Center,
      - kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw,
      - elementy ekonomii menedżerskiej,
      - model kompetencyjny w funkcji personalnej,
      - przygotowanie działań w obszarze funkcji personalnej.

   

  Zgodnie z obowiązującym prawem, program studiów realizowany jest w postaci wykładów i ćwiczeń. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi jak i w formie nauczania na odległość - z wykorzystaniem internetu (tzw.: Distance Learning, e-Learning).

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |