Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnych Organizacjach - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnych Organizacjach - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polish Open University- Wyższa Szkoła Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnych Organizacjach - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe, uzupełniające wiedzę z zakresu zarządzania , przeznaczone szczególnie dla osób (często absolwentów kierunków niebiznesowych), które pracują (lub zamierzają pracować) w biznesie i muszą posiąść odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w POU jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

      * Zarządzanie Zasobami Ludzkimi I
      * Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II
      * Zarządzanie Zmianami
      * Do wyboru jeden przedmiot z listy

   

  Moduł Zarządzanie Zasobami Ludzkimi I (2H1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * planowanie zasobów pracy
      * rekrutacja i selekcja pracowników
      * systemy wynagrodzeń
      * polityka szkoleniowa
      * ocena personelu
      * stosunki przemysłowe
      * związki zawodowe
      * rola państwa w stosunkach przemysłowych
      * konflikty i procedury ich rozstrzygania
   

  Moduł Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II (3H1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityka kadrowa a zarządzanie zasobami ludzkimi;            geneza i modele zarządzania zasobami ludzkimi
      * uwarunkowania zewnętrzne ZZL (polityka rządów; rynek pracy; czynniki i tendencje                        demograficzne
      * strategie ZZL (cele strategiczne w zakresie ZZL; strategie rekrutacji pracowników; strategie            elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; strategie rozwoju pracowników; strategie            wynagrodzeń; strategie redukcji pracowników; narzędzia analizy strategicznej                                wykorzystywane w ZZL - SWOT, macierz BCG
      * kultura organizacyjna (międzykulturowe ZZL); modele kultury organizacyjnej; typologie                    kultury organizacyjnej; badania porównawcze kultur (model Hofstede'a); różnice kulturowe            między krajami; ZZL w skali międzynarodowej (zarządzanie wielokulturowe
      * dyskryminacja zawodowa (równość szans; formy i przejawy dyskryminacji zawodowej;                    dyskryminacja w procesie rekrutacji i selekcji; dyskryminacja na poziomie wynagrodzeń;                dyskryminacja w procesie rozwoju pracowników

   
  Moduł Zarządzanie Zmianami (3S2)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * nowe tendencje w filozofii i praktyce zarządzania
      * niezbędne umiejętności służące skutecznemu funkcjonowaniu firmy w kontekście                            zwiększającego się tempa zmian w globalnej gospodarce
      * główne przyczyny zmian w gospodarce, w przemyśle, w przedsiębiorstwach
      * współczesne tendencje występujące w tworzeniu struktur organizacyjnych: praktyczne                     problemy związane z obaleniem hierarchii, proces powstawania mniejszych jednostek                     organizacyjnych, korzyści wynikające z płaskiej struktury organizacyjnej (czy płaska struktura        organizacyjna jest odpowiednia dla każdej branży i sprawdza się w każdej sytuacji?
      * współczesne tendencje w organizacji pracy, przechodzenie od konwencjonalnych do                        wielofunkcyjnych stanowisk pracy
      * koncepcje zarządzania wiedzą i organizacje uczące się
      * reengineering
      * potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
      * kluczowe czynniki udanego przekształcenia organizacji
      * główne siły oporu wobec zmian w organizacji


  Do wyboru jeden przedmiot z listy:

      * Środowisko Biznesu Europejskiego
      * Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza
      * Rachunkowość Międzynarodowa
      * Zarządzanie Zasobami Ludzkimi I
      * Marketing
      * Zarządzanie Marką
      * Strategia Kreacyjna
      * Konsument i Badania Rynku
      * Strategia Medialna w Reklamie
      * Zarządzanie Operacyjne
      * Systemy Informacyjne w Zarządzaniu
      * Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie
      * Analiza i Projektowanie Systemów
      * Systemy Baz Danych
      * Integracja Europejska
      * Prawo i Etyka w Reklamie
      * Zarządzanie Finansami
      * Bankowość
      * Globalne Systemy Informacji Finansowej
      * Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II
      * Marketing Globalny
      * Strategia Reklamowa Firmy
      * Strategia i Polityka Firmy (moduł podwójny)
      * Zarządzanie Zmianami
      * Zarządzanie Projektowaniem Systemów (moduł nie jest mozliwy do realizacji w systemie                e-learning)

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |