Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem Studiów Podyplomowych Doradztwo i Planowanie Karier Osób Niepełnosprawnych jest przygotowanie pilotażowej grupy doradców wspierających młode osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Doradztwo skierowane będzie na planowanie i rozwój ich karier życiowych w tzw. okresach przejścia. W rezultacie zostanie przeszkolonych 20 tzw. "Transition Advisors", którzy bezpośrednio po ukończeniu szkolenia będą mogli rozpocząć pracę z młodzieżą np. w biurach doradczych dla osób niepełnosprawnych, w szkołach, w fundacjach i organizacjach pozarządowych.
 • Szczegółowe informacje
  Roczne Studia Podyplomowe będą przygotowaniem do pracy lub umożliwią podwyższenie kwalifikacji profesjonalistom pracującym z młodymi, niepełnosprawnymi osobami, zwłaszcza z tymi, które znajdują się na etapach tzw. "przejścia" - kończą szkołę średnią lub wyższą, myślą o studiach bądź podjęciu pracy. Dlatego też nacisk położony zostanie nie tylko na kształcenie w zakresie doradztwa i planowania karier lecz również na specyfikę potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych oraz na umiejętność mądrego wspierania ich w tym trudnym okresie. Stąd duży procent zajęć praktycznych - warsztatów i ćwiczeń uwrażliwiających i rozwijających umiejętności.

  W roku akademickim 2006/2007 dwa semestry zajęć objęły 278 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów. Planowane jest 18 zjazdów w trybie sobotnio-niedzielnym (2 x 8 godzin) oraz 15-godzinny staż w organizacjach zajmujących się doradztwem dla osób niepełnosprawnych.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów. Dodatkowo obowiązuje studentów odbycie stażu. Podstawią oceny będzie średnia z oceny z egzaminu końcowego oraz średniej ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.      Blok I: Świat z perspektywy osób z niepełnosprawnością - zajęcia uwrażliwiające (24 godz.)

  - Trening sensoryczny - problemy osób z różnego typu niepełnosprawnością;
  - Definiowanie niepełnosprawności.

      Blok II: Psychologiczno-społeczny (50 godz.)

  - Psychologiczne aspekty niepełnosprawności;
  - Rodzina dorastających i dorosłych osób z niepełnosprawnością;
  - Utożsamianie się z grupą, wpływ tożsamości społecznej na funkcjonowanie wśród ludzi;
  - Psychologia stereotypów i uprzedzeń.

      Blok III: Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery (68 godz.)

  - Rozwój zawodowy;
  - Metody wspomagające rozwój zawodowy;
  - Nowoczesne technologie wspomagające osoby niepełnosprawne;
  - Z punktu widzenia praktyka, czyli - rozmowa z doradcami zawodowymi pracującymi z osobami niepełnosprawnymi.

      Blok IV: Umiejętności potrzebne w pracy doradcy (120 godz.)

  - Warsztat wprowadzający;
  - Rozwijanie samowiedzy i samoświadomości, autopercepcja;
  - Umiejętność autoprezentacji, świadomość siebie osoby niepełnosprawnej;
  - Motywacja i motywowanie;
  - Wywiad psychologiczny;
  - Współpraca, rozwiązywanie konfliktów, mediacje oraz umiejętności negocjacyjne;
  - Wywieranie wpływu społecznego;
  - Radzenie sobie w sytuacji trudnej.

      Blok V: Prawno-etyczny (12 godz.)


  - Rozwiązania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych;
  - Etyczne problemy doradztwa zawodowego.

      Blok VI: Ewaluacja studiów (4 godz.)

      Blok VII: Staże (15 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |