Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Warszawa - Mazowieckie - Roczne studia podyplomowe uw - I333

Home>Podyplomowe>Zarządzanie Zasobami Ludzkimi>Zaoczne>Warszawa>Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Warszawa - Mazowieckie
 
Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
UW - Uniwersytet Warszawski

Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: UW - Uniwersytet Warszawski.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych
  • Niepełnosprawni zajęcia z doradztwa
  • Roczne studia podyplomowe uw
  • Studia podyplomowe warszawa doradztwo
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi a osoby niepełnosprawne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi roczne studia podyplomowe
Podziel się z innymi:
Studia Podyplomowe - Doradztwo i planowanie karier osób niepełnosprawnych - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Cel:
Celem Studiów Podyplomowych Doradztwo i Planowanie Karier Osób Niepełnosprawnych jest przygotowanie pilotażowej grupy doradców wspierających młode osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Doradztwo skierowane będzie na planowanie i rozwój ich karier życiowych w tzw. okresach przejścia. W rezultacie zostanie przeszkolonych 20 tzw. "Transition Advisors", którzy bezpośrednio po ukończeniu szkolenia będą mogli rozpocząć pracę z młodzieżą np. w biurach doradczych dla osób niepełnosprawnych, w szkołach, w fundacjach i organizacjach pozarządowych.
Szczegółowe informacje:
Roczne Studia Podyplomowe będą przygotowaniem do pracy lub umożliwią podwyższenie kwalifikacji profesjonalistom pracującym z młodymi, niepełnosprawnymi osobami, zwłaszcza z tymi, które znajdują się na etapach tzw. "przejścia" - kończą szkołę średnią lub wyższą, myślą o studiach bądź podjęciu pracy. Dlatego też nacisk położony zostanie nie tylko na kształcenie w zakresie doradztwa i planowania karier lecz również na specyfikę potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych oraz na umiejętność mądrego wspierania ich w tym trudnym okresie. Stąd duży procent zajęć praktycznych - warsztatów i ćwiczeń uwrażliwiających i rozwijających umiejętności.

W roku akademickim 2006/2007 dwa semestry zajęć objęły 278 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów. Planowane jest 18 zjazdów w trybie sobotnio-niedzielnym (2 x 8 godzin) oraz 15-godzinny staż w organizacjach zajmujących się doradztwem dla osób niepełnosprawnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów. Dodatkowo obowiązuje studentów odbycie stażu. Podstawią oceny będzie średnia z oceny z egzaminu końcowego oraz średniej ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.    Blok I: Świat z perspektywy osób z niepełnosprawnością - zajęcia uwrażliwiające (24 godz.)

- Trening sensoryczny - problemy osób z różnego typu niepełnosprawnością;
- Definiowanie niepełnosprawności.

    Blok II: Psychologiczno-społeczny (50 godz.)

- Psychologiczne aspekty niepełnosprawności;
- Rodzina dorastających i dorosłych osób z niepełnosprawnością;
- Utożsamianie się z grupą, wpływ tożsamości społecznej na funkcjonowanie wśród ludzi;
- Psychologia stereotypów i uprzedzeń.

    Blok III: Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery (68 godz.)

- Rozwój zawodowy;
- Metody wspomagające rozwój zawodowy;
- Nowoczesne technologie wspomagające osoby niepełnosprawne;
- Z punktu widzenia praktyka, czyli - rozmowa z doradcami zawodowymi pracującymi z osobami niepełnosprawnymi.

    Blok IV: Umiejętności potrzebne w pracy doradcy (120 godz.)

- Warsztat wprowadzający;
- Rozwijanie samowiedzy i samoświadomości, autopercepcja;
- Umiejętność autoprezentacji, świadomość siebie osoby niepełnosprawnej;
- Motywacja i motywowanie;
- Wywiad psychologiczny;
- Współpraca, rozwiązywanie konfliktów, mediacje oraz umiejętności negocjacyjne;
- Wywieranie wpływu społecznego;
- Radzenie sobie w sytuacji trudnej.

    Blok V: Prawno-etyczny (12 godz.)


- Rozwiązania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych;
- Etyczne problemy doradztwa zawodowego.

    Blok VI: Ewaluacja studiów (4 godz.)

    Blok VII: Staże (15 godz.)

Inne informacje związane z Podyplomowe i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: