Specjalista ds. Personalnych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polkadr - Grupa Konsultingowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalista ds. Personalnych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Szczegółowe informacje
  CZAS TRWANIA 80 godz.

  PROGRAM
  I moduł
  Rola i zadania specjalisty ds. HR
  Metody pozyskiwania pracowników
  Rekrutacja i selekcja
  Organizacja i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
  Przygotowywanie ogłoszeń prasowych dot. rekrutacji
  Metody ocen pracowniczych
  Badanie potrzeb szkoleniowych

  II moduł
  Ogólne informacje o zadaniach i organizacji komórki kadrowej.
  Funkcje i metody pracy służby pracowniczej o raz komórki kadrowej.
  Kodeks pracy i przepisy wykonawcze jako podstawa pracy kadrowej.
  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
  Wynagrodzenia – zarys ogólny.
  Urlopy.
  Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
  Kary porządkowe
  Odpowiedzialność materialna pracowników.
  Teczka akt osobowych pracownika – prowadzenie dokumentacji i archiwizowanie akt.
  Ćwiczenia w wypełnianiu druków używanych w kadrach.
  Indywidualne i grupowe zwolnienia z pracy oraz świadczenia przysługujące z tego tytułu.
  Czas pracy i jego ewidencja.
  Ochrona danych osobowych.
  Nieprawidłowości występujące w dokumentacji kadrowej z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy - 6 godzin
  Cwiczenia.

  III moduł
  Systemy wynagradzania.
  Wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe i inne świadczenia.
  Ustalenie podstawy do naliczania zasiłku chorobowego.
  Sporządzanie listy płac.
  Obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie rozliczania się z podatku dochodowego
  Ćwiczenia - praca na komputerze

  Zasiłek chorobowy
  Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek porodowy
  Zasiłek macierzyński
  Ćwiczenia.

  IV moduł
  Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć.
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
  Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.
  Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych.
  Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
  Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

  Program komputerowy Płatnik - ćwiczenia

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |