Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Szkolenie - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Hensen Polska Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Szkolenie - Online

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie składa się z ponad 50 slajdów i jest wzbogacone o komentarz audio do każdego slajdu. Szkolenie kończy się testem wiedzy (przy czym wynik testu wiedzy nie jest nikomu udostępniany bez wyraźnego życzenia klienta). Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia niezależnie od wyniku testu wiedzy.

  Szkolenie przeznaczone jest dla: Pracodawców, Kierowników i Pracowników działów kadr i spraw socjalnych, Dyrektorów Szkół, Członków Komisji Socjalnych, Księgowych i innych osób zainteresowanych tematyką ZFŚS.

  Szczegółowy program szkolenia:
  1. Podstawy Prawne Zakładowej Działalności Socjalnej;
  2. Ustawa o ZFŚS;
  3. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS;
  4. Pracodawcy nie zobowiązani do tworzenia ZFŚS;
  5. Możliwości nie tworzenia ZFŚS u Pracodawców, co do zasady, zobowiązanych do tworzenia ZFŚS;
  6. Źródła finansowania ZFŚS;
  7. Naliczenie odpisu na Fundusz Socjalny;
  8. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS;
  9. Przeznaczenie środków ZFŚS:
   a) różne formy wypoczynku;
   b) działalność kulturalno-oświatowa;
   c) działalność sportowo-rekreacyjna;
   d) opieka nad dziećmi;
   e) udzielanie pomocy materialnej;
   f) pomoc na cele mieszkaniowe;
  10. Przyznawanie i podział świadczeń z Funduszu;
  11. Regulamin ZFŚS;
  12. Sposób ustalania Regulaminu ZFŚS;
  13. Sposób podziału środków ZFŚS i rozdziału świadczeń;
  14. Komisja Socjalna;
  15. Roczny preliminarz wydatków;
  16. Podział świadczeń z ZFŚS – podstawowe zasady i najczęściej popełniane błędy;
  17. Charakterystyka wybranych świadczeń – dofinansowanie do wypoczynku (w tym różnice pomiędzy dofinansowaniem do wypoczynku a świadczeniem urlopowym);
  18. Charakterystyka wybranych świadczeń – pożyczka mieszkaniowa (w tym zabezpieczenie jej spłaty);
  19. Świadczenia socjalne składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych;
  20. Nieroszczeniowy charakter świadczeń z Funduszu;
  21. Test wiedzy.
  W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:
  • dostęp do szkolenia on-line (możliwość dowolnego miejsca) i możliwość rozpoczęcia szkolenia (aktywowania hasła) w dowolnym, wybranym przez siebie czasie w ciągu 30 dni od daty udostępnienia szkolenia;
  • możliwość przerwania szkolenia w trakcie jego odbywania i powrócenia do niego (lub ponownego odbycia szkolenia) w ciągu 96 godzin od aktywowania hasła;
  • papierowy certyfikat przysłany za pośrednictwem poczty;
  • możliwość zadawania drogą mailową pytań Ekspertowi w ciągu 7 dni od odbycia szkolenia;
  • możliwość korzystania w sposób nieograniczony z wzorów dokumentów dot. ZFŚS.

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |