Analiza Kosztów Pracowniczych. Warsztaty Komputerowe z Zastosowaniem Arkusza Kalkulacyjnego Excel

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analiza Kosztów Pracowniczych. Warsztaty Komputerowe z Zastosowaniem Arkusza Kalkulacyjnego Excel - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem warsztatu jest pokazanie, jak korzystając z funkcjonalności dostępnych w MS Excel, przyspieszyć pracę w zakresie przygotowania, obróbki i analizowania kosztów personalnych. Chcemy nauczyć, jak liczyć i planować koszty związane z pracownikami w firmie i na ich podstawie tworzyć budżety. Pokażemy, jak szybko analizować bardzo duże bazy danych i tworzyć z nich raporty.
 • Profil słuchacza / wymogi
  * Osoby pracujące w działach personalnych, które wykorzystują arkusz kalkulacyjny do codziennej pracy.
  * Od uczestników warsztatów oczekujemy, sprawnego posługiwania się podstawowymi formułami (suma, różnica, iloraz iloczyn) oraz praktycznej znajomości formatowania (format cyfr, kolory czcionek, obramowania, kolory).
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników:
  • Szybka analiza dużych zbiorów danych
  • Zdobycie umiejętność kalkulowania, planowania i budżetowania kosztów personalnych
  • Poznanie funkcji tekstowych, logicznych, wyszukiwania, czasu i statystycznych
  • Poznanie zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie
  • Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą
  Program:
  1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, a cele firmy - czy masz kim zrealizować zadania postawione przez Zarząd? - wykorzystanie tabel przestawnych (pełny zakres funkcjonalności tabel przestawnych):
  • Wielowymiarowa analiza struktury i dynamiki zatrudnienia
  • Analiza struktury i dynamiki absencji
  • Analiza struktury i dynamiki rotacji kadr
  • Analiza efektywności kanałów rekrutacyjnych pod kątem szybkości i kosztochłonności obsadzenia stanowiska pracy
  • Analiza krótko i długoterminowych celów firmy
  • Przygotowanie planu zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji strategii firmy
  2. Kalkulacja i analiza elementów kosztów pracowniczych - z zastosowaniem najistotniejszych funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne):
  • Koszty zatrudnienia pracownika (rekrutacja, badania, wyposażenie stanowiska pracy, proces zatrudnienia)
  • Koszty absencji
  • Koszty szkoleń i rozwoju pracowników
  • Koszty oceny pracowniczej
  • Koszty integracji
  • Inne koszty
  • Koszty wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
  3. Analiza obecnych systemów wynagrodzeń firmy po kątem dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorstwa - analiza z zastosowaniem tabel przestawnych c.d.:
  • Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
  • Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
  • Wynagrodzenia a efektywność pracy
  • Mierniki wynagrodzeń
  4. Przygotowanie budżetu płac i kosztów pracowniczych w odniesieniu do planów firmy
  i poziomu zatrudnienia
   - analiza z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego i tabel przestawnych c.d.
  • Planowanie płac w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
  • Planowanie kosztów pracowniczych w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
  • Przygotowanie budżetów kosztów personalnych na podstawie planów
  5. Raportowanie o stanie realizacji budżetów - przykładowe raporty z zastosowaniem formatowania warunkowego oraz ochrony danych
  • Cele raportowania
  • Przygotowanie systemu raportowania
  • Wskaźniki, częstotliwość raportowania

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |