Zatrudnianie i Zwalnianie Pracowników - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Hensen Polska Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zatrudnianie i Zwalnianie Pracowników - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Godz. 9.00
  1. Zatrudnianie pracowników
   • Kwestionariusz osobowy
   • Wstępne badania lekarskie - nowe przepisy
   • Szkolenie wstępne bhp
   • Zawarcie umowy o pracę o Treść umowy o pracę
   • Zakres obowiązków pracownika
   • Zapoznanie z regulaminem pracy i wynagradzania
   • Informacja o warunkach zatrudnienia
  2. Zwalnianie pracowników
   • Rozwiązanie umowy o pracę a wygaśnięcie umowy o pracę.
   • Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
   • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
   • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta.
   • Rozwiązanie umowy o pracę z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
   • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem:
    • Okresy wypowiedzenia;
    • W jakich sytuacjach pracodawca musi podawać przyczynę wypowiedzenia;
    • Okresy wypowiedzenia;
    • W jakich sytuacjach pracodawca musi podawać przyczynę wypowiedzenia;
    • Jakie wymogi musi spełniać przyczyna wypowiedzenia;
    • Przykłady przyczyn uzasadniających wypowiedzenie;
    • Przykłady przyczyn nieuzasadniających wypowiedzenia;
    • Osiągniecie wieku emerytalnego, jako przyczyna wypowiedzenia;
    • Skutki wadliwego wypowiedzenia;
    • Ochrona przed wypowiedzeniem;
    • Konsultacja związkowa;
    • Uprawnienia pracodawcy i pracownika w okresie wypowiedzenia;
    • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
    • W jakich sytuacjach pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia;
   • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z art. 52;
    • Wina pracownika, jako przesłanka zwolnienia dyscyplinarnego;
    • Przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
    • Popełnienie przestępstwa przez pracownika;
    • Zawiniona utrata uprawnień;
    • Miesięczny termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
    • Ograniczenie stosowania art. 52 Kodeksu pracy;
    • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy;
    • Konsultacja związkowa;
    • Fikcja doręczenia pisma o rozwiązaniu pracownikowi nie odbierającemu poczty.
    • Tryb rozwiązania umowy w świadectwie pracy.
  Obiad
  Zakończenie około godz. 15:00

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |