Home > Kursy i Szkolenia > Administracja Personelem > Warszawa > Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Certyfikowany Kurs - Warszawa - Mazowieckie

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Certyfikowany Kurs

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dom Wiedzy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Certyfikowany Kurs - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zapoznanie z przepisami o ochronie danych osobowych i przedstawienie rozwiązań problemów pojawiających się w działalności każdej firmy i instytucji.
  Po zakończeniu kursu ukierunkowanego na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestnicy będą przygotowani m.in. do:
  * przeprowadzenia audytu przetwarzania danych osobowych;
  * wypełnienia wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji;
  * opracowania polityki bezpieczeństwa;
  * opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
  * zredagowania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  * sporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  * właściwego reagowania w toku kontroli GIODO.
 • Praktyki
  Każdy administrator danych (a więc każdy pracodawca) ma obowiązek wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego rolą jest nadzór nad ochroną danych osobowych w firmie. Obowiązek ten wynika z art. 36 ust. 3 ustawy o ochrony danych osobowych.
  Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych m.in. z informowaniem kandydatów do pracy oraz pracowników w przypadku zbierania od nich danych osobowych, treścią umów dotyczących świadczenia usług administracji kadrowo - płacowej oraz archiwizacji dokumentów, przekazywaniem danych m.in. w ramach międzynarodowej korporacji. Ustawowe obowiązki obejmują też zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych klientów np. w celu marketingowym, zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji czy też prowadzenia windykacji.
  Wyznaczenie na stanowisko ABI osoby, która nie dysponuje odpowiednią wiedzą dotyczącą przepisów o ochronie danych osobowych stwarza ryzyko naruszenia tych przepisów za co ustawa przewiduje nawet karę więzienia do 3 lat. Co roku polskie sądy skazują kilkadziesiąt osób stwierdzając naruszenie przez nie przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych.
  Proponowany kurs zapewni, że osoba która zostanie wyznaczona w firmie jako ABI (może to być dotychczasowy pracownik, nie trzeba zatrudniać nowej osoby) będzie umiała stworzyć w firmie system ochrony danych osobowych pozwalający zbierać, wykorzystywać i przechowywać dane osobowe zgodnie z prawem przy minimalnym nakładzie czasu i środków finansowych.
 • Szczegółowe informacje
  Kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz praktycznych warsztatów.

  EGZAMIN:
  Każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu pisemnego - testu. Wynik egzaminu może zostać uwidoczniony w zaświadczeniu o ukończeniu kursu.

  PROGRAM:
  1. PODSTAWY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
  a) zakres obowiązywania ustawy;
  b) legalność zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych;
  c) obowiązki informacyjne;
  d) zasady przetwarzania danych;
  e) zlecenie przetwarzania danych osobowych;
  f) przekazywanie danych poza terytorium Polski;
  g) zabezpieczenie danych;
  h) rejestracja zbiorów danych.

  2. WYBRANE ZAGADNIENIA:
  a) przekazywanie danych w grupie kapitałowej / korporacji;
  b) dane pracowników;
  c) służbowe dane kontaktowe;
  d) dane klientów;
  e) marketing.

  3. ROLA ABI:
  a) wymagania w zakresie wyznaczenia ABI;
  b) zakres obowiązków ABI;
  c) pozycja w strukturze organizacyjnej;
  d) współpraca z innymi działami.

  4. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY ABI (CASE STUDIES):
  a) audyt przetwarzania danych osobowych
      - po co i jak to robić?
  b) opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
      - jak ją napisać ?
  c) zgłaszanie zbiorów danych do rejestracji;
      - co, kiedy i jak zgłaszać?
  d) redagowanie umowy powierzenia przetwarzania danych;
      - jak weryfikować zleceniobiorcę?
      - jak poprzez redakcję umowy zminimalizować ryzyko problemów prawnych?
  e) weryfikacja i opracowywanie formularzy służących do zbierania danych osobowych;
      - jak je redagować?
  f) reagowanie na wnioski osób fizycznych dot. informacji nt. przetwarzania danych;
      - jak napisać pismo informacyjne?

  5. WSPÓŁPRACA Z GIODO:
  a) skuteczne uzyskiwanie informacji;
  b) postępowanie skargowe;
  c) postępowanie rejestracyjne;
  d) postępowanie w sprawie przekazywania danych do państwa trzeciego;
  e) kontrola inspektorów GIODO.

Inne informacje związane z Administracja Personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |