Świadczenia Pozapłacowe na Rzecz Pracownika - Skutki Podatkowe i w Zakresie Oskładkowania - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Świadczenia Pozapłacowe na Rzecz Pracownika - Skutki Podatkowe i w Zakresie Oskładkowania - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  zdefiniowanie i omówienie świadczeń na rzecz pracowników, które związane są ze stosunkiem pracy, ale nie stanowią wynagrodzenia z uwzględnieniem skutków podatkowych i ubezpieczeniowych, oraz warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia podatkowego lub wyłączenie z opodatkowania.
 • Szczegółowe informacje
  1. Świadczenia na rzecz pracowników
  • Wynagrodzenia
  • Świadczenia pozapłacowe: pieniężne i niepieniężne
  2. Przychody i koszty ze świadczenia pracy
  • Przychody ze stosunku pracy na tle ogólnej definicji przychodu
  • Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy - Koszty zwykłe i podwyższone
   - Koszty 50%-owe
   - Koszty rzeczywiste
  • Koszty przy umowach cywilnoprawnych- Koszty procentowe (20% i 50%)
   - Koszty kwotowe (111,25 zł)
   - Świadczenia na rzecz cudzoziemców
   - Umowy do 200 zł
  3. Poszczególne świadczenia
  • Świadczenia BHP- Odzież robocza
   - Napoje i posiłki dla pracowników
   - Środki czystości
   - Okulary dla pracowników pracujących na komputerach
   - Obowiązkowe świadczenia BHP przy umowach cywilnoprawnych
  • Abonamenty medyczne pracowników i członków ich rodzin- Abonament medyczny a przychód podatkowy
   - Zasady opodatkowania i oskładkowania abonamentów medycznych
  • Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i służbowych do celów prywatnych- Koncepcje ustalania przychodów
   - Sposoby na uniknięcie podatku i składek
  • Telefony - Zasady ustalania przychodów z tytułu używania telefonów służbowych do celów prywatnych
   - Zasady rozliczania telefonów prywatnych używanych do celów służbowych
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników- Nauka z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy
   - Świadczenia obowiązkowe (zwolnienia od pracy i urlopy szkoleniowe)
   - Sposoby uwolnienia się od obowiązku udzielania urlopów szkoleniowych
   - Świadczenia dodatkowe (np. czesne, zwrot kosztów przejazdów itd.)
   - Nauka bez inicjatywy i bez zgody pracodawcy
  • Świadczenia socjalne- Mit o zakazie dawanie po równo
   - Sposoby różnicowania świadczeń
   - Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci
   - Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
   - Świadczenia okolicznościowe
   - Bony a karty płatnicze

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |