Información

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna Szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim i jedna z pierwszych w Polsce powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej, w 1991 roku, utworzono Business College, który pozwolił na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nowa uczelnię.

Doświadczenia zdobyte w ciągu tych lat umożliwiły utworzenie wyższej uczelni z dobra kadra dydaktyczna, autorskim programem nauczania oraz własna bazą materialną.

Dzisiaj Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest:

* uczelnią niepubliczną działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,
* instytucją non-profit - ewentualne zyski z działalności przekazywane są na rozwój uczelni,
* uczelnią autonomiczna w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania,
* uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności edukacji, badań naukowych oraz rozwoju intelektualnego,
* instytucją oparta o system wartości humanistycznych, kształcąca w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju,
* uczelnią respektującą i promującą europejski system wartości oraz wolności.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 4

Strona 1 z 4

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |