Studia II Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Bezpieczeństwo Narodowe, Regionalne i Globalne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Bezpieczeństwo Narodowe, Regionalne i Globalne - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Praktyki
  Stosunki międzynarodowe - studia uzupełniające magisterskie to kierunek poszerzający wiedzę o związkach zachodzących między państwami, a także o organizacjach międzynarodowych takich jak Unia Europejska czy NATO. Główną zaletą studiów jest ich praktyczny wymiar, uszczegółowienie zainteresowań studentów w kierunku integracji europejskiej, zarządzania projektami i bezpieczeństwa narodowego.

  Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia skierowane są zarówno do absolwentów stosunków międzynarodowych I stopnia, jak i innych kierunków studiów. Warunkiem jest zgoda dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych WSE i wyrównanie różnic programowych. Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, po złożeniu dokumentów.

  Zgodnie z europejskim modelem edukacji i Deklaracją Bolońską absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe II stopnia w WSE po dwóch latach otrzymają tytuł magistra.
  Studenci WSE otrzymują suplement do dyplomu w języku angielskim, który zawiera szczegółowy opis wszystkich przedmiotów zaliczonych w toku studiów. Suplement ułatwia kontynuowanie studiów oraz podjęcie pracy za granicą.
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne
  Wiedza zdobyta na tej specjalności będzie potrzebna do poznania i analizowania najważniejszych zagrożeń występujących we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej, jak również narodowej, regionalnej oraz globalnej.

  Studenci zapoznają się z najważniejszymi aspektami prawnymi, procedurami bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na różnych poziomach, a także z regułami psychologii konfliktu i sztuką negocjacji.

  Ważnym elementem kształcenia będą praktyki i zdobycie umiejętności pracy zespołowej.

  Atuty specjalności
  • zyskanie umiejętności przeprowadzania analizy najważniejszych zagrożeń występujących we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej, narodowej, regionalnej oraz globalnej.
  • poznanie aspektów prawnych związanych z problematyką bezpieczeństwa
  • przygotowanie do pracy w instytucjach i firmach związanych z bezpieczeństwem
  Program specjalności
  W ramach bloku przedmiotów specjalnościowych, realizowane są między innymi następujące kursy:
  • Polityki bezpieczeństwa
  • Prawne podstawy bezpieczeństwa
  • Teoria wywiadu i służby specjalne w świecie
  • Strategie wojskowe w świecie
  • Konflikty zbrojne we współczesnym świecie
  Gdzie możesz pracować
  Po ukończeniu specjalności Bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne absolwenci mogą pracować między innymi w:
  • administracji samorządowej i rządowej (w tym urzędów wojewódzkich, MON, MSWiA),
  • służbach mundurowych
  • służbach specjalnych,
  • zespołach zajmujących się zarządzaniem w sytuacjach klęsk żywiołowych
  • instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień bezpieczeństwa w skali lokalnej, narodowej, regionalnej oraz światowej,
  • międzynarodowych organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |