Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo Narodowe i Kierowanie Obronnością - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo Narodowe i Kierowanie Obronnością - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia organizowane i kierowane są dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, które powinny znać ogólną koncepcję postępowania w sytuacji zagrożenia, aby osiągnąć zamierzone cele bezpieczeństwa.
 • Szczegółowe informacje
  Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego oraz problematyki z obszaru strategii a także kierowania obronnością państwa. Dodatkowo, usystematyzowanie problematyki z zakresu: kategorii bezpieczeństwa narodowego, relacji między polityką a strategią bezpieczeństwa państwa, modelu sektorowej strategii bezpieczeństwa narodowego, normatywnego projektowania strategii bezpieczeństwa narodowego. Uzyskanie tak ugruntowanej wiedzy i umiejętności z obszaru interdysplinarnego zapewni absolwentom nabycie kwalifikacji w zakresie kierowania bezpieczeństwem i obronnością państwa, oraz jej elementami na poszczególnych szczeblach administracji państwowej.
  Od osób skierowanych na studia wymagana będzie znajomość podstawowej wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie narodowym, albowiem segmentaryzacja tej wiedzy dokonana zostanie w ramach studiów podyplomowych.

  Cel studiów:
  • wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego i działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom potencjalnych zagrożeń;
  •  kształtowanie wśród słuchaczy umiejętności podejmowania decyzji kluczowych dla osiągnięcia określonych celów bezpieczeństwa narodowego państwa w poszczególnych sferach bezpieczeństwa oraz na poszczególnych szczeblach administracji państwowej;
  • przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w dwóch zasadniczych obszarach: pierwszym – normatywnym, dotyczącym znajomości problematyki prawa narodowego i międzynarodowego określającego możliwe i pożądane kierunki działania w zakresie bezpieczeństwa narodowego; drugim – doborze sposobów i instrumentów osiągania celów bezpieczeństwa narodowego, akceptowanych przez społeczność międzynarodową.
  Lista przedmiotów
  1. Problematyka bezpieczeństwa państwa
  2. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
  3. Ewolucyjny charakter NATO w aspekcie europejskiego ładu i bezpieczeństwa
  4. Struktura bezpieczeństwa narodowego RP
  5. Środki i instrumenty kształtowania polityki bezpieczeństwa narodowego
  6. Normatywy strategii bezpieczeństwa państwa
  7. Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego
  8. Negocjacje i przywództwo
  9. Strategia ochrony ludności i bezpieczeństwa narodowego RP
  10. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  11. Pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa narodowego
  12. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego
   
  Liczba godzin ogółem: 360 (trzy semestry)
  Podstawową formą zajęć są sesje zaoczne (soboty i niedziele)
  Liczba semestrów: 3

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |