Prawo Własności Intelektualnej w Praktyce

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Avenhansen Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawo Własności Intelektualnej w Praktyce - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami z zakresu ochrony własności intelektualnej, a to poprzez przedstawienie poszczególnych przedmiotów praw wyłącznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komercyjnej ich eksploatacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się nie tylko jak chronić swoje aktywa intelektualne, ale także jak zabezpieczać się przed pozwem o naruszenia praw własności intelektualnej, także w Internecie. W ramach szkolenia omówione będą główne problemy prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia
  1. Podstawy prawa własności intelektualnej
   • Uwagi ogólne o ochronie własności intelektualnej
    • Pojęcie własności intelektualnej
    • Własność intelektualna a własność rzeczy
    • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań
   • Źródła prawa własności intelektualnej
    • Polska regulacja własności intelektualnej
    • Prawo Unii Europejskiej
    • Ważniejsze regulacje międzynarodowe
   • Przedmioty prawa własności intelektualnej, czyli co można chronić?
    • Utwory
    • Patenty na wynalazki
    • Wzory użytkowe
    • Wzory przemysłowe
    • Znaki towarowe
    • Topografie układów scalonych
  2. Ochrona własności intelektualnej
   • Uzyskiwanie patentów na wynalazki
    • Ochrona na poziomie krajowym (procedura przed UP RP)
    • Ochrona w trybie wspólnotowym (postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym czy OHIM w Alicante)
    • Międzynarodowe procedury ochrony (zgłoszenia wynalazków w trybie PCT)
    • Prawna ochrona programów komputerowych
   • Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych
    • Krajowy system ochrony (procedura przed UP RP)
    • Ochrona na poziomie wspólnotowym (postępowanie przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante)
    • Madrycki system ochrony znaków towarowych
  3. Zarządzanie własnością intelektualną
   • Przykładowy model zarządzania własnością intelektualną
    • Planowanie procesu generowania własności intelektualnej
    • Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej
    • Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną
   • Optymalizacja kosztów ochrony własności intelektualnej
    • Koszty ochrony w trybie krajowym
    • Koszty ochrony w trybie wspólnotowym
    • Koszty postępowania międzynarodowego
    • Problem wyboru optymalnej (ekonomicznie efektywnej) procedury ochronnej
   • Znaczenie ochrony własności intelektualnej
    • Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych
    • Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej

Inne informacje związane z prawo biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |