Profesjonalna Windykacja - Prawne Aspekty Odzyskiwania Wierzytelności - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Anvix

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Profesjonalna Windykacja - Prawne Aspekty Odzyskiwania Wierzytelności - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów prawnych, działów handlowych, sprzedaży i obsługi klienta, zajmujących się także windykacją nie płaconych terminowo należności. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów odzyskiwania wierzytelności, zarówno w obszarze prewencji, windykacji przedsądowej, postępowania sądowego, jak i postępowania egzekucyjnego.

  Program szkolenia:

  1. Prewencja:
  • badanie wiarygodności kontrahentów,
  • poprawne zawieranie umów - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców,
  • formy zabezpieczania zobowiązań wynikających z umów (weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, ubezpieczenie kredytu kupieckiego),
  • zasady wypełniania weksla,
  • odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania.
  2. Windykacja przedsądowa:
  • wezwania do zapłaty,
  • negocjacje ( dobrowolne poddanie się egzekucji, przyznanie długu, rozłożenie na raty ),
  • windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne.
  3. Postępowanie sądowe:
  • postępowanie nakazowe,
  • upominawcze,
  • sądowe,
  • zabezpieczenie powództwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw gospodarczych.
  3a. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:
  • przedawnienie,
  • wymagalność,
  • potrącenie,
  • cesja wierzytelności,
  • obrót wierzytelnościami,
  • naliczanie odsetek.
  4. Postępowanie egzekucyjne:
  • podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych,
  • sposoby poszukiwania majątku dłużnika,
  • koszty postępowania egzekucyjnego.
  5. Egzekucja a upadłość.

Inne informacje związane z Prawo Biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |