Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Absolwenci w ramach studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i przygotowanie do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Umożliwi im to podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego na wielu stanowiskach pracy, począwszy od gminy czy starostwa, aż po województwa. Są ponadto w sposób właściwy przygotowani w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w edukacji dla bezpieczeństwa, jak i w różnych służbach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (w tym w wojsku, policji i innych służbach mundurowych), niesieniem pomocy osobom i grupom społecznym, a także pracy w zawodzie menedżera bezpieczeństwa.
  Wybór tych studiów zapewnia satysfakcję z możliwości zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności istotnych dla tych wszystkich osób, dla których bezpieczeństwo jest zasadniczym stanem istnienia i egzystencji. W grupie obowiązujących przedmiotów każdy może znaleźć również te, które rozwiną jego zainteresowania i pasje życiowe.
 • Szczegółowe informacje
  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe” powinny dostarczyć absolwentom ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, dostatecznie pogłębioną i wszechstronną, aby mogli działać skutecznie w odpowiednich strukturach administracji państwowej związanych z bezpieczeństwem narodowym. Niezależnie od ogólnych założeń edukacyjnych przyjętych dla tego kierunku, powinni oni również być właściwie przygotowani do działania na rzecz właściwego przygotowania obronnego kraju i spełniać jednocześnie istotną rolę, we właściwym przygotowaniu ludności w tym zakresie.

   W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na jednej z pięciu specjalności:
  • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością ;
  • edukacja dla bezpieczeństwa;
  • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności;
  • zarządzanie bezpieczeństwem pracy;

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |