Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe - Specjalność Bezpieczeństwo Międzynarodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe - Specjalność Bezpieczeństwo Międzynarodowe - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo narodowe to kierunek studiów dający ogólną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia, na podbudowie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, prawa i zarządzania.
  Program obejmuje kwestie obronności, ale także tematy zagrożenia ekologicznego, energetycznego czy klęsk żywiołowych.
  Ogólna wiedza wzbogacona jest o kształcenie praktycznych umiejętności takich jak umiejętność pracy zespołowej czy myślenia strategicznego.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe
  Absolwenci specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe posiadają ogólną wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata, szeroko rozumianego bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia, na podbudowie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych (stosunki międzynarodowe, administracja, prawo, zarządzanie).

  Zaznajomieni są w szerokim zakresie z tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, zarówno w obszarze wojskowym (konflikty, sojusze militarne, służby specjalne), jak i związanym z zarządzaniem konfliktem międzynarodowym, a także rolą organizacji pozarządowych w procesach pokojowych.

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest nacisk położony na ścisłe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego, warsztatowego przygotowania do pracy zawodowej. W przypadku tej specjalności szczególny nacisk kładziony jest na pracę zespołową oraz umiejętność analizy i myślenia strategicznego.

  Atuty kierunku


  Chcemy aby studia w naszej uczelni dawały nie tylko wiedzę, ale także przygotowywały dobrze do potrzeb rynku pracy, dlatego:
  • staramy się dobierać najlepszą kadrę
  • prowadzimy zajęcia w różnorodnych formach - od klasycznych wykładów, przez konwersatoria, po aktywne formy warsztatowe zajęcia w formie DL
  • dbamy o jakość zajęć, systematycznie prowadzimy monitoring i weryfikację programów nauczania i prowadzących
  • umożliwiamy profilowanie swoich zainteresowań poprzez wybór seminarium dyplomowego
  • zapewniamy program praktyk studenckich
  •  oferujemy stypendia zagraniczne Erasmus
  • a wszystko to w wyjątkowej atmosferze jaka panuje na uczelni – podkreślają to nasi studenci i przyjaciele uczelni
  Gdzie możesz pracować

  We współczesnym świecie, w którym pojęcie bezpieczeństwa stale rozszerza się na różne obszary, nie tylko militarne ukończenie studiów na tym kierunku stwarza wiele możliwości na rynku pracy. Program naszych studiów zbudowany jest tak, by wyposażyć naszych absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności, które uczynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.

  Miejsca, w których możesz pracować po ukończeniu studiów w WSE:
  • struktury administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
  • zespoły reagowania kryzysowego
  •  firmy ochrony osób i mienia
  • służby mundurowe
  • instytucje zajmujące się analizą zagrożeń i zagadnień bezpieczeństwa.

  Wiedza
  Absolwent będzie wiedział:
  • jakie zagrożenia bezpieczeństwa występują we współczesnym świecie;
  • jak zmieniły się zagrożenia dla bezpieczeństwa w świecie po okresie zimnej wojny;
  • jaką rolę odgrywają i mogą odegrać organizacje międzynarodowe i pozarządowe w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych oraz budowaniu i umacnianiu pokoju na świecie;
  Absolwent będzie znał:
  • różnorodne aspekty zagrożenia bezpieczeństwa - polityczne, militarne, gospodarcze, ekologiczne;
  • struktury bezpieczeństwa międzynarodowego - ich ewolucję i rolę;
  • rolę i zadania dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych
  • zasady zarządzania konfliktami i projektami z zakresu bezpieczeństwa
  • mechanizmy przeprowadzania akcji międzynarodowych, mających na celu zachowanie, zabezpieczenie, budowanie i wymuszenie pokoju;
  Umiejętności
  Absolwent będzie potrafił:
  • ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • wykorzystać wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa w analizie polityki państw i stosunków międzynarodowych;
  • skutecznie projektować i realizować zadania związane z bezpieczeństwem międzynarodowym;
  • swobodnie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych.
  • adaptować się szybko do nowych warunków, reagować elastycznie, wykazywać się innowacyjnością.

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |