Home > Kursy i Szkolenia > Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych > Kraków > Vademecum Prawa Pracy - Szkolenie - Kraków - Małopolskie

Vademecum Prawa Pracy - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Anvix

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Vademecum Prawa Pracy - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z praktyką stosowania ostatnich zmian i nowelizacji prawa pracy, obowiązujących pracodawców w 2011 roku; doniosłych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz przewidywanej kodyfikacji Kodeksu pracy.

  Adresaci szkolenia:
  kadra kierownicza oraz specjaliści działów personalnych.

  Metody i techniki szkolenia:
  prezentacja multimedialna (Power Point) wspomagająca omówienie tematyczne oraz praca na przykładach, kazusach, wzorach dokumentów, aktach prawych

  Program szkolenia:
  1. Obowiązki pracodawcy podczas procesu zatrudniania pracowników:
  -dokumentowanie informacji o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę
  -przyjęcie pracownika do firmy – formy prawne zatrudniania i świadczenia pracy
  -sposób zawierania umów o pracę, ich forma i treść oraz specjalne informacje przekazywane pracownikom kierowanym za granicę
  -akta osobowe i inna dokumentacja związana z zatrudnianiem pracownika
  2. Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem:
  -środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy
  -wybór formy rozwiązania stosunku pracy
  -terminy, skrócone okresy, zwolnienia od pracy, odprawy i odszkodowania
  -ochrona ogólna i ochrona szczególna, konsultacje ze związkami zawodowymi
  -pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy
  3. Czas pracy w 2011 roku:
  -dopasowanie norm, wymiaru, systemu i rozkładu czasu pracy do rodzaju zatrudnienia
  -praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta
  -praktyka udzielania urlopów wypoczynkowych – rozliczanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie
  -urlopy macierzyńskie, ojcowskie, wychowawcze, okolicznościowe i bezpłatne – szczególne regulacje
  -ewidencja czasu pracy
  4. Wynagrodzenie za pracę – stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:
  -płaca minimalna w 2011 roku
  -premie i nagrody jako zmienne składniki wynagrodzenia
  - wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  -ochrona wynagrodzenia za pracę – sposób wypłaty, technika potrąceń
  5. Konsekwencje wprowadzonych zmian
  6. Projekty nowych kodeksów pracy – szanse i zagrożenia dla pracodawcy

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |