Windykacja Wierzytelności w Praktyce - Aspekty Prawne - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Avenhansen Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Windykacja Wierzytelności w Praktyce - Aspekty Prawne - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Szkolenie obejmuje zagadnienia związane za sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenia polecamy dla  * przedsiębiorców,  * pracowników działów windykacji oraz działów prawnych,  * właścicieli firm mających problem ze skutecznym odzyskaniem należności.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  Zapoznanie i utrwalenie mechanizmów skutecznej windykacji i egzekucji sądowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Przedstawione zostaną najistotniejsze uregulowania dotyczące zobowiązań i obrotu wierzytelnościami. Omówione zostaną tryby dochodzenia należności w procesie cywilnym i zasad związanych uzyskaniem tytułu egzekucyjnego. Uczestnicy poznają różne poziomy skutecznego dochodzenia należności od podstawowych czynności obejmujących sporządzenie wezwania do zapłaty aż do złożenia wniosku o np. nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

  Program szkolenia
  1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego - analiza podstawowych pojęć
   • definicja wierzytelności (wierzytelności wymagalne i przeterminowane)
   • odpowiedzialność a dług
   • stosunek zobowiązaniowy
   • przedawnienie w prawie cywilnym
  2. Rodzaje zabezpieczeń osobistych - istota oraz zakres stosowania w praktyce
   • poręczenie cywilne
   • weksel własny
   • poręczenie wekslowe
   • gwarancja bankowa
   • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
   • przystąpienie do długu
   • zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
  3. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych - istota oraz zakres stosowania w praktyce
   • kaucja
   • zastaw
   • hipoteka
   • przewłaszczenie
  4. Obrót wierzytelnościami - dopuszczalność stosowania oraz skutki prawne
   • cesja wierzytelności
   • szczególne rodzaje cesji - forfaiting, factoring
  5. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym
   • zasada swobody umów
   • rodzaje umów cywilnoprawnych
   • wywiad gospodarczy - ocena wiarygodności potencjalnego kontrahenta
    • analiza dokumentów rejestracyjnych - rola Krajowego Rejestru Sądowego
    • analiza dokumentów finansowych - informacje z urzędów skarbowych i ZUS-u
    • ocena informacji z ksiąg wieczystych i wydziałów geodezji
    • opinia banku o prowadzonym rachunku bankowym
  6. Czynności windykacyjne podejmowane przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego
   • kontakty oraz negocjacje z dłużnikiem
   • windykacja polubowna
   • monitoring należności i sposoby przerwania biegu przedawnienia
  7. Poszukiwanie majątku przez wierzyciela
   • zapytanie do ksiąg wieczystych i wydziału geodezji
   • zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
   • wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności
  8. Postępowanie przedsądowe w celu odzyskania długu
   • wezwanie do zapłaty
   • mediacja
   • zapis na sąd polubowny
  9. Droga postępowania sądowego
   • istota sprawy cywilnej oraz właściwość sądu
   • postępowania odrębne
    • postępowanie nakazowe
    • postępowanie upominawcze
    • postępowanie uproszczone
   • postępowanie zabezpieczające
  10. Odpowiedzialność karna dłużnika
   • przestępstwa oszustwa
   • przestępstwa na szkodę wierzyciela
  11. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jako etap przymusowego dochodzenia należności
   • pojęcie egzekucji
   • podstawa egzekucji
    • tytuł wykonawczy
    • tytuł egzekucyjny
    • klauzula wykonalności
    • wniosek egzekucyjny
   • majątek dłużnika
    • poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |