Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe > Kraków > Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe - Specjalność Bezpieczeństwo Państwa i Zarządzanie Kryzysowe - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe - Specjalność Bezpieczeństwo Państwa i Zarządzanie Kryzysowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Narodowe - Specjalność Bezpieczeństwo Państwa i Zarządzanie Kryzysowe - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Praktyki
  Nie od dzisiaj wiadomo, że studenci więcej się uczą, gdy mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a prowadzący wykorzystują różne kanały dotarcia do młodych ludzi. Aktywne metody nauczania to również jedno z wymagań stawianych uczelniom przez Unię Europejską w ramach procesu bolońskiego. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera będąca uczelnią nastawioną na jakość i praktyczny wymiar nauczania od roku akademickiego 2008/09 wprowadziła aktywne metody nauczania do dydaktyki.

  Wśród nich największym zainteresowaniem cieszą się case studies – czyli studia przypadków, gdzie studenci w oparciu o konkretne wydarzenia z przeszłości analizują sytuację, podejmowane decyzje i zachowania. Dzięki takiej formie zajęcia przestają być nudnymi wykładami, a studenci uczą się analitycznego podejścia do problemów, z którymi się spotykają później w pracy zawodowej oraz podejmowania dobrych decyzji. Oprócz tradycyjnych zajęć WSE oferuje również kursy e-learningowe.

  Od roku akademickiego 2008/09 funkcjonuje specjalna platforma – Blackboard – która umożliwia naukę przed własnym komputerem, bez wychodzenia z domu. Pozwala ona również na komunikowanie się z wykładowcami, rozwiązywanie ćwiczeń, pisanie prac zaliczeniowych oraz odbywanie wirtualnych zajęć. Dzięki temu studenci WSE nie muszą przesiadywać godzinami na uczelni – część materiału realizują w ramach kursów wirtualnych, w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Również nie wychodząc z domu mogą zapoznać się z publikacjami na interesujący ich temat.

  Każdy student WSE ma bezpłatny dostęp do międzynarodowych baz artykułów naukowych EBSCO i JSTOR, z których może korzystać bez ograniczeń, przez 24 godziny na dobę.
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo narodowe to kierunek studiów dający ogólną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia, na podbudowie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, prawa i zarządzania.
  Program obejmuje kwestie obronności, ale także tematy zagrożenia ekologicznego, energetycznego czy klęsk żywiołowych.
  Ogólna wiedza wzbogacona jest o kształcenie praktycznych umiejętności takich jak umiejętność pracy zespołowej czy myślenia strategicznego.

  Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
  Absolwenci specjalności bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe posiadają ogólną wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata, szeroko rozumianego bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia, na podbudowie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych (stosunki międzynarodowe, administracja, prawo, zarządzanie).

  Zaznajomieni są w szerokim zakresie z tematyką zagrożeń pozamilitarnych (m. in. energetycznego, ekologicznego, klęsk żywiołowych), rolą administracji państwowej w sytuacjach zagrożenia oraz zagadnieniami zarządzania i przywództwa w sytuacjach kryzysowych. Posiadają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu i negocjacji w stanach zagrożenia. Przygotowani są także do współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych.

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest nacisk położony na ścisłe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego, warsztatowego przygotowania do pracy zawodowej. W przypadku tej specjalności szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność tworzenia zespołów i zarządzania nimi oraz umiejętność skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Atuty kierunku


  Chcemy aby studia w naszej uczelni dawały nie tylko wiedzę, ale także przygotowywały dobrze do potrzeb rynku pracy, dlatego:
  • staramy się dobierać najlepszą kadrę
  • prowadzimy zajęcia w różnorodnych formach - od klasycznych wykładów, przez konwersatoria, po aktywne formy warsztatowe zajęcia w formie DL
  • dbamy o jakość zajęć, systematycznie prowadzimy monitoring i weryfikację programów nauczania i prowadzących
  • umożliwiamy profilowanie swoich zainteresowań poprzez wybór seminarium dyplomowego
  • zapewniamy program praktyk studenckich
  •  oferujemy stypendia zagraniczne Erasmus
  • a wszystko to w wyjątkowej atmosferze jaka panuje na uczelni – podkreślają to nasi studenci i przyjaciele uczelni
  Gdzie możesz pracować

  We współczesnym świecie, w którym pojęcie bezpieczeństwa stale rozszerza się na różne obszary, nie tylko militarne ukończenie studiów na tym kierunku stwarza wiele możliwości na rynku pracy. Program naszych studiów zbudowany jest tak, by wyposażyć naszych absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności, które uczynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.

  Miejsca, w których możesz pracować po ukończeniu studiów w WSE:
  • struktury administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
  • zespoły reagowania kryzysowego
  •  firmy ochrony osób i mienia
  • służby mundurowe
  • instytucje zajmujące się analizą zagrożeń i zagadnień bezpieczeństwa.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |