Postępowanie Upadłościowe i Sanacyjne - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Postępowanie Upadłościowe i Sanacyjne - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Upadłość dotyczy zjawisk gospodarczych i regulowana jest przez przepisy prawa. Polskie przedsiębiorstwa upadają według przepisów Ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
  Upadłość
  jest codziennością życia gospodarczego, a zarządzanie działalnością gospodarczą polega nie tylko na umiejętności prowadzenia jej z sukcesem, ale także na znajomości prawa i umiejętności dostosowania działań do jego zapisów regulujących obrót gospodarczy. W niniejszym kursie przedstawiona zostanie upadłość gospodarcza, jej istota i charakter, przymus wykonania określonych obowiązków przez bankrutujących przedsiębiorców oraz możliwości i efekty, jakie daje procedura upadłościowa przedsiębiorcom — zarówno tym upadającym, jak i tym przez nich pokrzywdzonym.
  Omówione zostaną procedury
  ogłaszania upadłości, prowadzenia postępowań w trybie sanacyjnym i likwidacyjnym, a także uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność ich organów i uczestników. Zawarto tu również opis statusu zawodowego osób pełniących funkcje organów operacyjnych postępowania upadłościowego — syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy.

  Cel kursu:  
  • zapoznanie z funkcją upadłości w gospodarce,
  • zapoznanie z wymogami etyki w postępowaniu przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością,
  • zapoznanie z przebiegiem postępowania upadłościowego,
  • zapoznanie z prawami wierzycieli w dochodzeniu roszczeń od upadłych kontrahentów,
  • zapoznanie z funkcją i uprawnieniami organów sądowych w postępowaniu upadłościowym,
  • zapoznanie z warunkami wykonywania zawodu syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy,
  • zapoznanie z prawidłami prowadzenia upadłości przez organy operacyjne postępowania,
  • przygotowanie do wypełniania obowiązków przedsiębiorcy, wynikających z obowiązujących procedur upadłościowych,
  • wykształcenie umiejętności oceny sytuacji przedsiębiorstwa według kryteriów upadłościowych,
  • wykształcenie umiejętności skutecznego wystąpienia — jako przedsiębiorca — o ogłoszenie upadłości,
  • wykształcenie umiejętności uczestnictwa — jako przedsiębiorca — w poszczególnych etapach procedury upadłościowej,
  • wykształcenie umiejętności windykacji należności przez wierzycieli upadłego. 
  Zawartość kursu:
  1. Upadłość — sens mikro- i makroekonomiczny. Otwarcie postępowania upadłościowego.
  2. Postępowanie upadłościowe — organy postępowania, zobowiązania masy upadłości,
      sanacja w upadłości.
  3. Postępowanie upadłościowe — upadłość likwidacyjna. Odpowiedzialność 
      przedsiębiorcy. Status zawodowy syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego i
      zarządcy.

  Czas trwania: 8 tygodni

   

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |