Studia I Stopnia - Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Cel specjalności: Celem studiów o specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jest fachowe i gruntowne przygotowanie specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli RP w gminach, w powiatach, w województwach i na szczeblu centralnym. Uczestnicy studiów uzyskują kompetencje w zakresie zarządzania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (działania prewencyjne, zwalczanie, działania ratownicze, likwidacja skutków). Umiejętności te są niezbędne dla pracowników oraz funkcjonariuszy administracji państwowej i samorządowej, instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

  Adresaci studiów:

  Studia są adresowane do osób posiadających świadectwo maturalne pracujących lub zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa narodowego, publicznego i zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji państwowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji i organizacji życia społecznego.
  Korzyści ze studiów:

  Absolwenci studiów o specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

      * w strukturach Wojska, w tym w wojewódzkich sztabach wojskowych;
      * wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i        gminnych oraz w innych instytucjach samorządowych różnych szczebli;
      * jednostkach organizacyjnych Państwowej Staży Pożarnej (różnych szczebli);
      * Policji (różnych szczebli i służb);
      * formacjach Obrony Cywilnej Kraju;
      * strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości;
      * innych instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym i zarządzaniem bezpieczeństwem        państwa;
      * profesjonalnych firmach zajmujących się organizacją ochrony osób i mienia.

   
  Program studiów w zakresie przedmiotów specjalnościowych:
   

      * Teoria bezpieczeństwa
      * Prawne podstawy bezpieczeństwa
      * Polityka bezpieczeństwa
      * Strategia bezpieczeństwa
      * System bezpieczeństwa narodowego
      * Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych
      * Międzynarodowe stosunki wojskowe
      * Bezpieczeństwo międzynarodowe

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |