Prawo Cywilne - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Prawo Cywilne - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Prawo cywilne stanowi jedną z najtrudniejszych dziedzin prawa. Związane jest to między innymi z ogromnym zakresem materii regulowanej normami cywilnoprawnymi, w skład której wchodzą tak zróżnicowane zagadnienia, jak np. początek i koniec zdolności prawnej osób fizycznych i osób prawnych, prawo własności, księgi wieczyste, hipoteka, odpowiedzialność za długi, sposoby naprawienia wyrządzonej szkody, czynności bankowe, umowy darowizny czy sprzedaży, kwestie związane z zawarciem i rozwiązaniem małżeństwa, obowiązki alimentacyjne, dziedziczenie.
  W kursie omówiono najważniejsze instytucje prawa cywilnego. Scharakteryzowane zostały zagadnienia stanowiące cywilistyczne ABC, bez których nie da się zrozumieć samej istoty prawa cywilnego i znajomość których pozwoli uczestnikom na dalszą samodzielną analizę przepisów, do których będą niejednokrotnie zmuszeni się odwołać w życiu zawodowym i prywatnym.

  Cel kursu:
  Po zakończeniu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • świadomego i prawidłowego używania podstawowych pojęć prawa cywilnego, takich jak: osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, oświadczenie woli, prawo podmiotowe, roszczenie,
  • prawidłowego wykonywania przysługujących mu praw podmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (np. prawa własności) i praw obligacyjnych,
  • skutecznego dokonywania czynności prawnych oraz korzystania z przewidzianych prawem możliwości uchylania się od skutków złożonych oświadczeń woli,
  • minimalizowania ryzyka odpowiedzialności z tytułu zawieranych umów oraz odpowiedzialności deliktowej,
  • zgodnego z prawem wykonywania zobowiązań oraz skutecznego dochodzenia realizacji zobowiązań, w których jest stroną.
  Zawartość kursu:
  1. Systematyka, zasady i podstawowe pojęcia prawa cywilnego
  2. Czynności prawne
  3. Zarys prawa rzeczowego i prawa zobowiązań

  Czas trwania: 8 tygodni
   

   

Inne informacje związane z prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |