Stosunki Międzynarodowe - Logistyka Międzynarodowa - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSCiL - Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Stosunki Międzynarodowe - Logistyka Międzynarodowa - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia licencjackie (pierwszego stopnia) trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym. Na 5 semestrze studenci studiów stacjonarnych kierowani są na praktykę, która trwa 3 tygodnie. W ramach specjalności studenci wybierają jeden ze wskazanych w programie fakultetów.
  Program studiów licencjackich zawiera 37 przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych podczas 2000 godzin, a na studiach niestacjonarnych podczas 1200 godzin. Zakres treściowy programu studiów jest jednakowy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oznacza to, że studenci studiów niestacjonarnych realizują część programu w formie samokształcenia.
  Semestralny plan studiów stacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) uwzględnia 15 tygodni zajęć (zajęcia poniedziałek-piątek).
 • Szczegółowe informacje

  Program studiów
  Blok 1 - przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów
  • Przedmioty ogólne
   • psychologia
   • etyka
   • język angielski
   • język obcy (do wyboru: niem., ros.)
   • technologia informatyczna
   • wychowanie fizyczne
  • Przedmioty podstawowe
   • mikroekonomia
   • makroekonomia
   • geografia polityczna i gospodarcza
   • historia stosunków międzynarodowych
   • nauka o państwie
   • podstawy prawa
   • statystyka
   • polityka gospodarcza
   • podstawy zarządzania
   • demografia
  • Przedmioty kierunkowe
   • integracja europejska
   • międzynarodowe stosunki gospodarcze
   • międzynarodowe stosunki kulturalne
   • międzynarodowe stosunki polityczne
   • organizacje międzynarodowe
   • polityka zagraniczna Polski
   • prawo międzynarodowe publiczne
   • współczesne systemy polityczne
   Blok 2- przedmioty wspólne dla specjalności
  • specjalność: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
   • podstawy logistyki
   • prawo w logistyce
   • eurologistyka
   • ekonomika logistyki
   • łańcuchy logistyczne
   • usługi logistyczne
   • zarządzanie logistyką
   • obsługa celna
   • informatyka specjalistyczna

   Blok 3- przedmioty fakultatywne

  • Fakultet: Logistyka przedsiębiorstw
   • logistyka w strategii firmy
   • gospodarka zapasami
   • systemy magazynowe
  • Fakultet: Transport międzynarodowy
   • polityka transportowa UE
   • międzynarodowe systemy transportowe
   • ubezpieczenia w transporcie
  • Fakultet:Spedycja międzynarodowa
   • usługi spedycyjne
   • operator logistyczny
   • dokumentacja spedycyjna

Inne informacje związane z handel międzynarodowy, eksport, import

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |