Jak Zawierać Umowy Agencyjne i Dystrybucyjne w Obrocie Międzynarodowym - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem COSM Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Jak Zawierać Umowy Agencyjne i Dystrybucyjne w Obrocie Międzynarodowym - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  # Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości wchodzenia na zagraniczne rynki za pomocą agenta lub dystrybutora lub działania na rynku krajowym w charakterze agenta lub dystrybutora
  # Omówienie aktualnych przepisów (zwłaszcza tych o charakterze imperatywnym) obowiązujących w krajach UE i niektórych innych państwach a odnoszących się do agentów i dystrybutorów
  # Omówienie i analiza klauzul kontraktowych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji” oraz „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji” (opracowanych przez zespół ekspertów Międzynarodowej Izby Handlowej), które stanowią zrównoważone a jednocześnie elastyczne wzorce i są znakomitym punktem wyjścia do formułowania różnorodnych, indywidualnych umów agencyjnych lub dystrybucyjnych
 • Szczegółowe informacje
  Jedną z głównych trudności przed którą stają strony uczestniczące w handlu międzynarodowym, kiedy negocjują za granicą umowy agencyjne lub dystrybucyjne, jest brak jednolitych przepisów dla tego typu umów. Z tej przyczyny Międzynarodowa Izba Handlowa uznała, że jest miejsce dla alternatywnego rozwiązania, polegającego na zastosowaniu jednolitych zasad umownych, nie opartych na żadnym konkretnym prawie krajowym, ale łączących powszechną praktykę w handlu międzynarodowym z ogólnie uznanymi przez krajowe ustawodawstwa zasadami dotyczącymi agencji i dystrybucji.

  Profil uczestników
  Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego.

  Korzyści dla uczestników
  Uczestnik szkolenia, a szczególnie osoba bez wykształcenia prawniczego, uzyska podstawową wiedzę niezbędną do prawidłowego zawarcia umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w krajach UE i niektórych państwach pozaeuropejskich. Będzie miał również świadomość, że przed zawarciem umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej, należy dokładnie sprawdzić, czy klauzule umowne nie naruszają obligatoryjnych przepisów w kraju siedziby agenta lub dystrybutora – a w przypadku dystrybutora w krajach UE – także przepisów antymonopolowych. Nabyta wiedza przyda się również uczestnikowi w sytuacji, kiedy sam otrzyma propozycję występowania w charakterze agenta lub dystrybutora.

  Program szkolenia
  AGENT
  • Wprowadzenie
   • Terminologia i definicje (agent, umowa agencyjna etc.)
   • Przepisy UE dotyczące przedstawicielstwa handlowego (m.in. dotyczące świadczenia wyrównawczego za przysporzenie renomy)
   • Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące agentów
  • Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”
   • Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”
   • Strony umowy (zleceniodawca i agent)
   • Obszar i produkty
   • Dobra wiara i uczciwe postępowanie
   • Funkcje agenta
   • Przyjmowanie zamówień przez zleceniodawcę
   • Zobowiązanie do niekonkurowania
   • Organizacja sprzedaży, reklama i targi, Internet
   • Zakładane wielkości sprzedaży – gwarantowany minimalny cel
   • Subagenci
   • Odpowiedzialność finansowa
   • Znaki towarowe i symbole zleceniodawcy
   • Skargi od klientów
   • Wyłączność
   • Prowizja agenta
   • Sposób obliczania prowizji i jej płatność
   • Czas trwania umowy
   • Niezakończone transakcje
   • Wcześniejsze rozwiązanie
   • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy
   • Zwrot dokumentów i próbek
   • Prawo właściwe
   • Zakaz cesji
   • Tekst oryginalny
   • Załączniki (I-VII)
  • Podsumowanie i dyskusji
  DYSTRYBUTOR
  • Wprowadzenie
   • Terminologia i definicje (dystrybutor, umowa dystrybucyjna etc.)
   • Przepisy antymonopolowe UE i niektórych innych państw, które mogą mieć wpływ na treść i zakres międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji
   • Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące dystrybutorów
  • Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”
   • Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”
   • Strony umowy (dostawca i dystrybutor)
   • Obszar i produkty
   • Dobra wiara i uczciwe postępowanie
   • Funkcje dystrybutora
   • Zobowiązanie do niekonkurowania
   • Organizacja sprzedaży, reklama i targi
   • Warunki dostawy - ceny
   • Zakładane wielkości sprzedaży – gwarantowany minimalny cel
   • Poddystrybutorzy lub agenci
   • Ceny odsprzedaży
   • Sprzedaże poza obszar
   • Znaki towarowe i symbole zleceniodawcy
   • Poufna informacja
   • Zapas produktów i części zamiennych – serwis posprzedażny
   • Wyłączna dystrybucja
   • Bezpośrednie sprzedaże
   • Czas trwania umowy
   • Niezakończone transakcje
   • Wcześniejsze rozwiązanie
   • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy
   • Zwrot dokumentów i produktów na składzie
   • Rozstrzyganie sporów
   • Prawo właściwe
   • Tekst oryginalny
   • Załączniki (I-XI)
  • Podsumowanie i dyskusja
  Metodologia szkolenia
  W trakcie szkolenia co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, zadawanie pytań przez uczestników oraz uzyskiwanie na nie odpowiedzi. Pozostały czas przeznaczony będzie na wykłady wzbogacone prezentacją w PowerPoint.

  Czas trwania szkolenia 1 dzień szkoleniowy

Inne informacje związane z handel międzynarodowy, eksport, import

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |