Incoterms® 2010 - Najnowsza Wersja Oficjalnych Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem COSM Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Incoterms® 2010 - Najnowsza Wersja Oficjalnych Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  # Przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2010, nowej klasyfikacji reguł i nowych terminach, o zmianach w stosunku do Incoterms 2000 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych
  # Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu
 • Szczegółowe informacje
  Incoterms 2010® - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
  Jedną z głównych trudności przed którą stają strony uczestniczące w handlu międzynarodowym, kiedy negocjują za granicą umowy agencyjne lub dystrybucyjne, jest brak jednolitych przepisów dla tego typu umów. Z tej przyczyny Międzynarodowa Izba Handlowa uznała, że jest miejsce dla alternatywnego rozwiązania, polegającego na zastosowaniu jednolitych zasad umownych, nie opartych się na żadnym konkretnym prawie krajowym, ale łączących powszechną praktykę w handlu międzynarodowym z ogólnie uznanymi przez krajowe ustawodawstwa zasadami dotyczącymi agencji i dystrybucji.

  Profil uczestników

  Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego.

  Korzyści dla uczestników
  Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

  Program szkolenia
  • Wprowadzenie
   • Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym, umowa sprzedaży (kontrakt)
   • Czym są Incoterms® a czym nie są?
   • Inne terminy handlowe (amerykański kodeks handlowy (UCC), Combiterms)
  • Analiza ceny kontraktowej
  • Nowości w Incoterms® 2010 i różnice w stosunku do Incoterms 2000
  • Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu
  REGUŁY DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU
  EXW - EX WORKS (Z ZAKŁADU)
  FCA - FREE CARRIER (DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)
  CPT - CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)
  CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)
  DAT - DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONY DO TERMINALU)
  DAP - DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONY DO MIEJSCA)
  DDP - DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)

  REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO
  FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)
  FOB - FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)
  CFR - COST AND FREIGHT (KOSZT I UBEZPIECZENIE)
  CIF - COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)
  • Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2010
   • Brak informacji o wersji Incoterms
   • Negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy
   • EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego
   • Błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF  w transporcie kontenerowym
   • Możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C
  • Incoterms® 2010 w kontraktach handlowych
   • Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2010?
   • Którą regułę wybrać?
   • Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
  • Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2010
  • Incoterms® 2010 a umowa spedycji i umowa o przewóz
  • Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2010
  • Zwyczajowe terminy handlowe loco, franco, Ab Werk i Frei Haus
  • Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi)
  Metodologia szkolenia
  W trakcie szkolenia co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi. Pozostały czas przeznaczony będzie na wykłady wzbogacone prezentacją w PowerPoint.

  Czas trwania szkolenia 1 dzień szkoleniowy

Inne informacje związane z handel międzynarodowy, eksport, import

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |