Kontrakty Eksportowe i Importowe wg. Standardów Europejskich

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem COSM Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kontrakty Eksportowe i Importowe wg. Standardów Europejskich - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  # Przekazanie uczestnikom aktualnych informacji o obowiązujących i przyszłych regulacjach prawnych dotyczących kontraktów handlowych w związku z wejściem Polski do UE
  # Przekazanie wiedzy i praktycznych informacji na temat zasad prawidłowego przygotowania i formułowania kontraktu eksportowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zwyczajów, praktyki handlowej i orzecznictwa
  # Omówienie i analiza klauzul kontraktowych „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH” (opracowanej przez zespół ekspertów Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu), która stanowi zrównoważony a jednocześnie elastyczny wzorzec i jest znakomitym punktem wyjścia do formułowania różnorodnych, indywidualnych kontraktów eksportowych
 • Szczegółowe informacje

  Globalizacja stosunków gospodarczych i wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiają, że każdy przedsiębiorca ma lub będzie miał kontakt z zagranicznymi kontrahentami. Toteż niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej przygotowania, formułowania, zawierania i realizacji kontraktów w obrocie międzynarodowym, a także na temat wzajemnych relacji pomiędzy prawem krajowym, międzynarodowym i unijnym, regulującymi ten obszar.

  Profil uczestników
  Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego.

  Korzyści dla uczestników
  Uczestnik szkolenia, a szczególnie osoba bez wykształcenia prawniczego, nabędzie podstawową wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania i zawarcia kontraktu eksportowego i importowego. Pozyska również informacje na temat podstawowych zasad, które muszą być respektowane i którymi powinni się kierować przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, aby zagwarantować firmie sprawną i bezkonfliktową realizację transakcji handlu zagranicznego.

  Program szkolenia
  • Wprowadzenie
   • Terminologia i definicje (kontrakt, kontrakt eksportowy, umowa sprzedaży etc.)
   • Prawo krajowe, prawo międzynarodowe i prawo Wspólnot Europejskich – wzajemne relacje, zależności i hierarchia
  • Umowa międzynarodowej sprzedaży
   • Obowiązki stron umowy
   • Ryzyko ponoszone przez strony umowy sprzedaży
   • Kontraktowe i poza kontraktowe sposoby ograniczenia ryzyka
  • Prawo właściwe dla umowy i unifikacja prawa kontraktowego
   • Prawo prywatne międzynarodowe
   • Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
   • Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży (konwencja wiedeńska)
   • Kodyfikacje prywatne (soft law) – Zasady Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT i Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL)
  • Rozstrzyganie sporów z kontraktów międzynarodowych
   • Arbitraż
   • Sądownictwo powszechne
  • Jurysdykcja i wykonalność wyroków
   • Konwencje brukselska i lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
   • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
   • Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych
  • Analiza klauzul kontraktowych „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH”
   • Ogólna charakterystyka umowy modelowej MIH (zakres stosowania, zależność między Częścią Szczególną (A) i Ogólnymi Warunkami (B), zmiany i uzupełnienia)
   • Prawo właściwe
   • Cena
   • Warunki płatności
   • Warunki wysyłki i dostawy
   • Termin dostawy
   • Zastrzeżenie własności
   • Ograniczenie wysokości odszkodowania za zwłokę w dostawie lub jej brak oraz za brak zgodności towaru
   • Odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej naruszenia przez sprzedającego
   • Siła wyższa
   • Rozstrzyganie sporów
   • Inne klauzule kontraktowe
  Metodologia szkolenia
  W trakcie szkolenia co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, zadawanie pytań przez uczestników oraz uzyskiwanie na nie odpowiedzi. Pozostały czas przeznaczony będzie na wykłady wzbogacone prezentacją w PowerPoint.

  Czas trwania szkolenia 1 dzień szkoleniowy

Inne informacje związane z handel międzynarodowy, eksport, import

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |