Praca socjalna - studia I stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praca socjalna - studia I stopnia - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje

  W warunkach radykalnych przemian społeczno-kulturowych i gospodarczych w ostatnich latach w Polsce jednostka zmuszona została do przystosowania się do życia w nowej rzeczywistości społecznej. Cechuje ją między innymi: pluralizacja życia gospodarczego, obecność konfliktów i sprzecznych interesów, prywatyzacja, zmniejszenie bezpieczeństwa socjalnego (likwidacja osłon socjalnych) brak pewności zatrudnienia, bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania. Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne dla niektórych osób stały się ogromną szansą, dla innych zagrożeniem, zbyt wysokim „progiem” do przejścia, powodując liczne wyrzeczenia, problemy z akceptacją nowych warunków.

  Zwiększa się skala takich zjawisk jak: ubóstwo, bezdomność. Poszerza się grono osób biernych, bezradnych, oczekujących wsparcia i pomocy, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężać trudy codziennego życia. Tempo zmian na wielu płaszczyznach życia społecznego przekraczają indywidualne możliwości jednostek.

  Pracownik socjalny wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy napotykają na swojej drodze problemy i trudności, z którymi nie potrafią sobie samodzielnie poradzić.

  Człowiek o tej profesji ma do wypełnienia swojego rodzaju misję, gdyż staje się bezpośrednim wykonawcą polityki społecznej państwa w zakresie pomocy wszystkim, którzy wsparcia potrzebują, dlatego też absolwent kierunku praca socjalna musi legitymować się wszechstronnym wykształceniem.

  Program studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej został tak skonstruowany, aby absolwent został wyposażony w gruntowną interdyscyplinarną wiedzę o wielowymiarowym funkcjonowaniu człowieka.

  Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych będzie w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Studenci studiów I stopnia na kierunku praca socjalna w naszej Uczelni będą mieli możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: praca socjalna z rodziną , praca z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Program nauczania w ramach tych specjalności został tak przygotowany, aby mieszcząc się w kanonie kierunku praca socjalna pozwolił na pogłębienie wiedzy i zdobycie konkretnych umiejętności.

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |