Kurs - Asystent Jakości PCBC

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAiB-Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Asystent Jakości PCBC - W ciągu tygodnia - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Wdrażanie w organizacjach (produkcyjnych, usługowych, administracji państwowej itp.) systemów zarządzania jakością zgodnych z normą PN-EN ISO 9001:2001 wymaga przygotowania specjalistów, którzy potrafią zaprojektować, wdrożyć, przygotować do certyfikacji oraz doskonalić system zarządzania jakością. Dlatego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prowadzone są zajęcia z zakresu zarządzania jakością na studiach dziennych, podyplomowych oraz kursach specjalistycznych. Spełniamy wymagania MENiS i PCBC.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kurs "Asystent Jakości PCBC" przeznaczony jest dla: * osób zatrudnionych w firmach posiadających wdrożony, wdrażających lub przygotowujących się do wdrażania systemu zarządzania jakością, * studentów lub absolwentów różnych kierunków kształcenia (ekonomicznych, technicznych, humanistycznych itp.), * osób zainteresowanych uzyskaniem kompetencji w zakresie zarządzania jakością potwierdzonych państwowym certyfikatem PCBC.
 • Tutuł uzyskany
  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują: * zaświadczenie WSAiB o ukończeniu kursu "Asystent Jakości PCBC", * certyfikat "Asystenta Jakości PCBC" (po pozytywnym złożeniu egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji).
 • Szczegółowe informacje


  Kurs: Asystent Jakości

  Kształcenie i kursy zarządzania jakością mają na celu:

      * podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych studentów i absolwentów WSAiB,
      * wykształcenie specjalistów z zakresu zarządzania jakością.


  W dniu 19.06.2004 roku zostały uznane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie i potwierdzone zaświadczeniem (nr DA/J14-1/2004) kompetencje Uczelni w zakresie kształcenia "Asystentów Jakości PCBC".

  Prawidłowa realizacja tego procesu zapewniona jest poprzez wdrożenie w Uczelni i utrzymanie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Audit certyfikujący przeprowadzony został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 13 wrze snia 2004 roku (certyfikat nr 1393/1/2004). System zarządzania jakością obejmuje studia wyższe, studia podyplomowe i kursy oraz świadczenie usług szkoleniowych, doradczych i proinnowacyjnych w tym zakresie.

  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, jako krajowa jednostka certyfikująca jest członkiem Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet zrzeszającej jednostki certyfikujące z całego świata. W związku z tym certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji są uznawane we wszystkich krajach będących członkiem IQNet - u.
  KURS "ASYSTENT JAKOŚCI PCBC"

  Kurs na certyfikat Asystenta Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, realizowany jest zgodnie z programem kształcenia Asystentów Jakości PCBC. Kurs obejmuje 80 godzin zajęć z zakresu zarządzania jakością (40 godzin wykładów i 40 godzin ćwiczeń).

  Program kursu obejmuje następujące moduły tematyczne:

      * wprowadzenie w filozofię jakości,
      * zarządzanie jakością i zapewnienie jakości - wymagania norm serii ISO 9000, konfrontacja z            wymaganiami klienta,
      * elementy praktycznego dokumentowania systemów jakości,
      * audity jakości,
      * zagadnienia organizacyjne, korzyści i trudności związane z wdrożeniem systemu jakości,
      * akredytacja, badania, normalizacja, certyfikacja.

  Zajęcia prowadzone są przez:

      * wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym,
      * ekspertów zarządzania jakością posiadających doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu,            utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością,
      * auditorów systemów zarządzania jakością.

  Kurs trwa dwa miesiące. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po 5 godzin (czwartki i piątki, od godz. 17.00) na terenie WSAiB w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 7. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych form prezentacji multimedialnych. W ramach ćwiczeń kursanci opracowują projekty elementów dokumentacji systemu zarządzania jakością (politykę jakości, procedury, instrukcje).

  Certyfikat Asystenta Jakości PCBC potwierdza, że absolwent kursu:

      * posiada znajomość podstaw zarządzania i zapewnienia jakości,
      * jest przygotowany do pracy w dziale zapewnienia jakości,
      * jest przygotowany do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania                jakością w przedsiębiorstwie,
      * posiada umiejętność projektowania, wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością.

  Ponadto uzyskanie certyfikatu kompetencji "Asystenta Jakości PCBC" stwarza możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w organizacjach potrzebujących specjalistów zarządzania jakością. Osoba posiadająca certyfikat "Asystenta Jakości PCBC" może przystąpić również do szkolenia i egzaminu w WSAiB na "Pełnomocnika Jakości PCBC" oraz docelowo zdobyć certyfikat kompetencji auditora systemów zarządzania jakością.

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |