Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Jakością > Dzienne > Poznań > Studai I Stopnia - Zarządzanie Jakością, Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Poznań - Wielkopolskie

Studai I Stopnia - Zarządzanie Jakością, Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSKiZ-Wyższa Szkoła Kominikacji i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studai I Stopnia - Zarządzanie Jakością, Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Program tej specjalności pozwala uzyskać szeroką wiedzę w zakresie kierowania, nadzorowania i koordynowania procesów związanych z bezpieczeństwem pracy. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dotyczące przygotowywania analiz czynników wpływających na ryzyko zawodowe oraz wiedzę jak tworzyć koncepcje usuwania potencjalnych zagrożeń na stanowiskach pracy. Absolwent tej specjalności podejmuje pracę m.in. na stanowisku: menedżera ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy, analityka bhp.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia możesz zapisać się: * w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz niestacjonarne * w trakcie rekrutacji wiosennej (od lutego do marca) – rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne Jak się zapisać? TRADYCYJNIE – przyjdź do Biura Rekrutacji i zabierz ze sobą: * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury) * 3 kolorowe zdjęcia – format jak do dowodu osobistego * kwestionariusz – wypełnisz go w Biurze Rekrutacji * dowód osobisty * książeczkę wojskową (mężczyźni) W Biurze Rekrutacji czekają na Ciebie przedstawiciele Uczelni, którzy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności. PRZEZ INTERNET – wejdź na stronę Rekrutacji on-line, przygotuj potrzebne dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ominąć kolejki w momencie przyjścia do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Specjalność: Zarządzanie jakością, inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy


  Studia inżynierskie

  Wybierając ten kierunek studenci uzyskają teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, poszukiwane zarówno przez polskie jak i europejskie firmy. Jak wynika z analiz firmy rekrutacyjno-doradczej Bank Danych o Inżynierach, prawie 90% wszystkich ofert pracy dla inżynierów pochodzi z Wielkopolski. Właśnie tu najbardziej aktywni są zagraniczni inwestorzy. Poszukiwani są inżynierowie różnych specjalności m. in. na stanowiska w działach kontroli jakości i na produkcji, potrzebni są zarówno technolodzy jak i menedżerowie.

  Znaczna część zajęć w ramach tego kierunku studiów realizowana jest w 11 specjalistycznych laboratoriach technologicznych i komputerowych z zakresu: Podstaw metrologii, Badań chemicznych, Badań wytrzymałościowych, Materiałoznawstwa, Podstaw automatyzacji, Procesów i technologii produkcji, Organizacji procesów produkcyjnych, Badań wad wyrobów i badań niszczących, Elektroniki i elektrotechniki, Grafiki inżynierskiej oraz Informatyki. Dzięki temu można w praktyce zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy inżynierskiej. Bogaty blok przedmiotów ekonomicznych zogniskowany jest natomiast na problematyce zarządzania procesami produkcyjnymi, w tym projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów czy systemów zarządzania.

  Przedmioty kierunkowe ścisłe i techniczne:

      * Matematyka w zastosowaniach inżynierskich
      * Materiałoznawstwo
      * Wprowadzenie do techniki
      * Procesy produkcyjne i technologiczne
      * Badania wad wyrobów i badania nieniszczące
      * Elektrotechnika z elektroniką
      * Statystyka w zastosowaniach inżynierskich
      * Informatyka
      * Grafika inżynierska
      * Metrologia
      * Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
      * Wytrzymałość materiałów
      * Automatyzacja i robotyzacja
      * Zarządzanie jakością
      * Organizacja procesów produkcyjnych
      * Zarządzanie projektami
      * Ergonomia
      * Technologie informacyjne
      * Komunikacja multimedialna
      * Gospodarka narzędziowa
      * Gospodarka sprzętem kontrolno-pomiarowym 

  Przedmioty kierunkowe ekonomiczne:

      * Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Rachunkowość
      * Rachunek kosztów dla inżynierów
      * Badania operacyjne
      * Marketing
      * Zarządzanie jakością
      * Zarządzanie produkcją i usługami
      * Zarządzanie personelem
      * Zarządzanie strategiczne
      * Gry i problemy decyzyjne
      * Podstawy zarządzania
      * Finanse
      * Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych
      * Ergonomia
      * Fuzje i przejęcia
      * a także: Socjologia, Psychologia, Filozofia, Prawo, Komunikacja społeczna, Informatyka, Język        obcy, Statystyka opisowa, Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska

  W trakcie czwartego semestru wybiera się specjalność studiów. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przedmioty specjalizacyjne. Specjalistyczną wiedzę inżynierską studenci mogą poszerzyć uczęszczając na przedmioty fakultatywne, które sami sobie wybierają. Wiedzę można również pogłębić w trakcie corocznych warsztatów z zakresu inżynierskiej grafiki komputerowej prowadzonych przez wybitnych specjalistów z IUPUI (Purdue University). W ramach programu Erasmus można wyjechać na semestr lub rok studiów do Hochschue fűr Technik, Wirtschaft und Kultur (Lipsk, Niemcy). Po I, II i III roku studiów odbywa się pięciotygodniową praktykę zawodową (łącznie 600 godz.). Po ukończeniu studiów w WSKiZ i uzyskaniu stopnia zawodowego inżyniera można kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich, np. na Politechnice Poznańskiej.

  Przedmioty kierunkowe:

      * Ergonomiczna analiza pracy
      * Projektowanie ergonomiczne
      * Inżynieria środowiska
      * Bezpieczeństwo Pracy
      * Ocena ryzyka zawodowego
      * Medycyna pracy
      * Projektowanie systemów zarządzania jakością
      * Procesy kontroli i zapewnienia jakości
      * Statystyczna kontrola jakości

  Przedmioty specjalizacyjne:

      * Projektowanie ergonomiczne
      * Ergonomiczna analiza pracy
      * Inżynieria środowiska
      * Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
      * Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy
      * Ocena ryzyka zawodowego

  Przedmioty fakultatywne:

      * Ochrona środowiska
      * Standardy UE w zakresie maszyn i urządzeń

   
   

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |