Studia Podyplomowe - Systemy Zarządzania Jakością - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Systemy Zarządzania Jakością - Zaoczne - Gorzów Wielkopolski - Lubuskie

 • Cele
  Studia podyplomowe Systemy Zarządzania Jakością obok tradycyjnego bloku zajęć związanych z zarządzaniem jakością zawierają także duży blok zajęć związanych z europejskim systemem bezpieczeństwa wyrobu oraz zaznajamiają słuchaczy z procesem oceny zgodności wyrobu aż do wystawienia deklaracji zgodności i naniesienia na wyrób znaku CE.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta skierowana jest także do konstruktorów i technologów oraz kadry zarządzającej firmami, które wprowadzają nowe wyroby na rynek europejski. W trakcie studiów szeroko omawiane są procesy auditowania, co pozwala uzyskać świadectwo ukończenia kursu auditorów wewnętrznych oraz pełnomocników do spraw systemu zarządzania jakością.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Systemy Zarządzania Jakością

  Ukończenie studiów pozwoli nabyć szeroką wiedzę z zakresu zarządzania systemami jakości, certyfikacji oraz auditu. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Certyfikat Menadżera Jakości oraz zaświadczenie o ukończenie kursu Pełnomocnika do spraw Jakości, oraz po zdaniu egzaminu świadectwo ukończenia kursu Auditora Wewnętrznego.
  Taki program pozwala na skierowanie oferty do szerokiego grona słuchaczy, poczynając od tych, którzy chcą poznać nowy obszar wiedzy systemów jakości oraz ich zarządzanie, a kończąc na specjalistach od systemów jakości, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o najnowsze normy i przepisy.

  Tryb. Zajęcia prowadzone będą trybem dwudniowym sobotnio– niedzielnym.

  Kadra. Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z ośrodków naukowych w Koszalinie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Warszawie. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Praktycy prowadzący zajęcia uczestniczą bezpośrednio w tworzeniu prawa europejskiego, współpracują jako auditorzy z różnymi jednostkami certyfikującymi SZJ i biorą udział w praktycznym przeprowadzaniu procesu oceny zgodności wyrobu także w MSP.

  Program obejmuje:
  • Zarządzanie logistyczne
  • Kompleksowe zarządzanie przez jakość - TQM
  • Wymagania norm serii ISO 9001: 2001
  • Dokumenty i dokumentowanie SZJ
  • Audity wewnętrzne wg PN-EN ISO 19011:2002
  • Certyfikacja
  • Zarządzanie operacjami
  • Metody i techniki zapewnienia i doskonalenia jakości
  • Statystyczne sterowanie procesem
  • Rachunek kosztów jakości
  • Europejski system zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu
  • Odpowiedzialność za produkt
  • Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Analiza PIA/ ocena rentowności SZJ
  • Analiza efektywności przedsięwzięć w SZJ
  • Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |