Home > Podyplomowe > Elektryka, Elektronika, Informatyka > Zaoczne > Zielona Góra > Aktywizacja i Rehabilitacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami - Studia Podyplomowe - Zielona Góra - Lubuskie

Aktywizacja i Rehabilitacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Zielonogórski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Aktywizacja i Rehabilitacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Zielona Góra - Lubuskie

 • Szczegółowe informacje
  Oferta studiów kierowana jest do: pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR), urzędów pracy, agend pośrednictwa pracy, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, centrów integracji społecznej, centrów planowania i kariery zawodowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, OHP, służb zatrudnienia zakładów otwartego i chronionego rynku pracy, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (ON), doradców zawodowych i innych zainteresowanych, mających bezpośredni kontakt z niepełnosprawnymi.

  Wybór grupy podyktowany jest z jednej strony słabą obecnie aktywnością zawodową ON, wzrostem skali bezrobocia wśród tej grupy społecznej i jej marginalizacją, a z drugiej – możliwością oddziaływania absolwentów na postawy ON wobec życia, w szczególności podjęcia przez nie aktywności zawodowej.

  Kwalifikacje po ukończeniu studiów: w zakresie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej ON:
  - wiedza na temat specyfiki niepełnosprawności, podstaw nowej strategii działań psychopedagogicznych na rzecz ON (uwarunkowania mikro-, mezo- i makro strukturalne), rehabilitacji (ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej), procesu aktywizacji zawodowej, podstawowych przepisów prawnych dotyczących ON, systemów i form zatrudniania ON oraz funkcjonowaniu rynku pracy i jego instytucji, reguł z zakresu przygotowania ergonomicznego i bezpiecznego stanowiska pracy;

  - umiejętności oceny zdolności do zatrudnienia (employability) ON, stosowania przepisów prawa, komunikacji interpersonalnej, umiejętności poradniczych i doradczych, umiejętności oceny środowiska pracy specyficznego dla ON, umiejętności zastosowania technik multimedialnych, umiejętności porozumiewania się językiem migowym w stopniu podstawowym.

  Poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia ON we wszystkich sferach życia, w szczególności na rynku pracy. Zdobyte kwalifikacje wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

  INFORMACJE DODATKOWE:
  Studia kończą się egzaminem z języka migowego (poziom podstawowy) oraz egzaminem dyplomowym.

Inne informacje związane z Elektryka, Elektronika, Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |