Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Zielona Góra > Zarządzanie Nieruchomościami - Studia Podyplomowe - Zielona Góra - Lubuskie

Zarządzanie Nieruchomościami - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Nieruchomościami - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Zielona Góra - Lubuskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe adresowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
 • Szczegółowe informacje
  Studia przygotowują jego uczestników do wykonywania   zawodu zarządcy nieruchomości.
  Program studiów podyplomowych spełnia wymogi minimum programowego zawartego Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. i obejmuje   290 godziny zajęć z następującej problematyki:
   


  PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
  Część ogólna prawa cywilnego
  Podstawy prawa rzeczowego
  Podstaw v prawa zobowiązań
  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  Zródła informacji o nieruchomościach
  Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  Gospodarka rolna, leśna i wodna
  Ochrona danych osobowych
  Zamówienia publiczne

  II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ
  Podstawy ekonomii
  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Elementy finansów i bankowości
  Podstawy matematyki finansowej
  Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
  Elementy rachunkowości
  Elementy planowania i kalkulacji kosztów

  III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ
  Podstawy budownictwa
  Przegląd technologii y\ budownictwie
  Proces inwestycyjny y\ budownictwie
  Eksploatacja nic ruchomości
  Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
  Przeglądy techniczne i remonty
  Podstawy kosztorysowania

  IV ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
  Status prawny zarządcy nieruchomości
  Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
  Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

  V ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
  Umowa   o zarządzanie   nieruchomością
  Plan zarządzania nieruchomością,
  Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
  Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalny mi
  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
  Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

  VI UMIEJĘTNOŚCI   INTERDYSCYPLINARNE
  Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
  Doradztwo na rynku nieruchomości
  Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

  VII SEMINARIUM   DYPLOMOWE I EGZAMIN

  Wykładowcami studiów będą nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości.

  Ukończenie studiów podyplomowych
  , zaliczenie praktyki zawodowej oraz spełnienie dodatkowych kryteriów,    o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami daje możliwość ubiegania się o licencję zawodową zarządcy nieruchomości.


  Rekrutacja kandydatów na   studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Złożenie w sekretariacie studiów wymaganych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty za studia jest równoznaczne z przyjęciem.


  Warunki ukończenia studiów:
  ·        uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
  ·        zdanie egzaminów z problematyki:
  1. prawne aspekty gospodarki nieruchomościami,
  2. zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi, o funkcjach mieszkaniowych   i nieruchomościami instytucjonalnymi,
  3. napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.   
  Po ukończeniu studiów student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |