STUDIA PODYPLOMOWE - SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE - SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studium jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń, ograniczonych praw rzeczowych oraz wyceny podmiotów gospodarczych. Studium ma na celu przygotowanie uczestników do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego w zdobywaniu uprawnień rzeczoznawcy majątkowego a więc do praktyk zawodowych i egzaminu przed państwową komisją kwalifikacyjną.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są skierowane do osób zamierzających ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości a także spełniających wymagane przez Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami w art. 177, ust. 1 wymagania, między innymi: 1. posiadają wyższe wykształcenie magisterskie, 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, 3. odbyły praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, 4. przeszły z wynikeim pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyły egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów w pełni wyczerpuje Minimum Programowe dla Studiów Podyplomowych w zakresie Szacowania Nieruchomości, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm.), ogłoszone w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa Nr 3 poz. 16)

  PROGRAM STUDIÓW

  Szczegółowy program przedmiotowy (liczba godzin):

  1.    Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego (8)
  2.    Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości (6)
  3.    Stosunki cywilno-prawne (10)
  4.    Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami (8)
  5.    Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. (8)
  6.    Gospodarka nieruchomościami (10)
  7.    Gospodarka mieszkaniowa. Prawo spółdzielcze (8)
  8.    Źródła informacji o nieruchomościach. Ewidencja gruntów i budynków (10)
  9.    Podstawy ekonomii (8)
  10.    Nieruchomość jako dobro ekonomiczne (5)
  11.    Rynek nieruchomości (8)
  12.    Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna (4)
  13.    Elementy finansów i bankowości (4)
  14.    Elementy rachunkowości (4)
  15.    Gospodarka przestrzenna (5)
  16.    Podstawy budownictwa (12)
  17.    Podstawy rolnictwa (4)
  18.    Podstawy leśnictwa (4)
  19.    Podstawy gospodarki wodnej (2)
  20.    Elementy statystyki i ekonometrii (6)
  21.    Matematyczne podstawy wyceny (6)
  22.    Podstawy kosztorysowania (5)
  23.    Zasady sporządzania operatu szacunkowego (4)
  24.    Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (20)
  25.    Wycena nieruchomości zurbanizowanych - przykłady (10)
  26.    Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych (4)
  27.    Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami (8)
  28.    Wycena lasów i gruntów zadrzewionych (6)
  29.    Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (14)
  30.    Wycena maszyn i urządzeń (4)
  31.    Wycena podmiotów gospodarczych (8)
  32.    Wycena udziałów finansowych (8)
  33.    Wycena nieruchomości na świecie. Standardy wyceny nieruchomości w krajach Unii Europejskiej (8)
  34.    Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (6)
  35.    Doradztwo na rynku nieruchomości (6)
  36.    Umiejętności interdyscyplinarne. Sztuka argumentacji (4)
  37.    Wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania  nieruchomościami (4)
  38.    Organizacja biura rzeczoznawcy majątkowego (5)


  Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych:

  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
  Nieruchomość w ujęciu prawnym i ekonomicznym
  Kategorie wartości nieruchomości
  Rynek nieruchomości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Prawo rzeczowe
  Elementy budownictwa, leśnictwa, rolnictwa, gospodarki wodnej i przestrzennej

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |