Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej która w szczególności:

  1. posiada wyższe wykształcenie (co najmniej licencjackie)
  2. ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami *
  3. odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  * Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Szczegółowe informacje
  Zgodnie z cytowanymi wyżej zapisami Ustawy kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskuje licencję zawodową bez egzaminu.

  Licencję tę nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w oparciu o ustalenia Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

  Program studiów podyplomowych, z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, prowadzonych w Krakowskiej Akademii został opracowany w oparciu o dyspozycje programowe ustalone przez Ministra Infrastruktury.
  Ukończenie tych studiów daje więc podstawy do ubiegania się o tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami.
   
  Lista przedmiotów:
  1 PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA
  1.1 Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  1.2 Stosunki cywilnoprawne
  1.3 Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomością
  1.4 Gospodarka nieruchomościami
  1.5 Gospodarka mieszkaniowa
  1.6 Prawo spółdzielcze
  1.7 Podstawy prawa i postępowanie administracyjne
  1.8 Postępowanie upadłościowe i egzekucyjne
  1.9 Podstawy prawa spółek
  1.10 Ochrona danych osobowych
  1.11 Zamówienia publiczne
  1.12 Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

  2 PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU EKONOMII I FIANASÓW
  2.1 Podstawy finansów publicznych
  2.2 Rynek nieruchomości
  2.3 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  2.4 Podstawy marketingu i psychologii

  3 PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ. PODSTAWY BUDOWNICTWA

  4 OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
  4.1 Pośrednictwo obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
  4.2 Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
  4.3 Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  4.4 Źródła informacji o nieruchomościach
  4.5 Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
  4.6 Zabezpieczenia finansowe i prawne obrotu nieruchomościami
  4.7 Współpraca pośrednika z instytucjami finansowymi i bankami
  4.8 Notariusz w obrocie nieruchomościami
  4.9 Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami

  5 ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
  5.1 Doradztwo na rynku nieruchomości
  5.2 Rynki nieruchomości w wybranych państwach UE

  6 UMIĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE
  6.1 Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
  6.2 Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
  6.3 Sztuka argumentacji
  7 SEMINARIUM DYPLOMOWE, EGZAMINY

  Liczba godzin ogółem : 220
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |